13 października – Dzień Ratownictwa Medycznego, święto polskiego ratownictwa medycznego powołane Ustawą z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Patronem tego corocznego święta jest błogosławiony Gerard Tonque. Żyjący w XI wieku założyciel pierwszego zakonu szpitalników. Uznawany jest za prekursora zakonów i zgromadzeń zakonnych stawiających sobie za cel niesienie pomocy chorym oraz sprawowanie działalności charytatywnej (np. zakon św. Jana- joannici i zakon św. Łazarza – lazarianie).

Z okazji Dnia Ratownictwa Medycznego personelowi Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zespołów Ratownictwa Medycznego wyrazy uznania i podziękowania za Ich codzienną pracę, składa Dyrekcja Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

        Wszystkim Państwu życzę, abyście w obliczu ludzkich tragedii i cierpienia umieli zawsze zachować profesjonalizm, empatię i życzliwe podejście do ludzi. Aby każdy gest pomocy innym był źródłem satysfakcji i samospełnienia. Wszystkiego najlepszego!

                                                                                                                        Lek. Joanna Harbuzińska-Turek

                                                                                                                        Dyrektor Szpitala Powiatowego

                                                                                                               im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Dla osób niedowidzących