Jak co roku Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie aktywnie wsparł Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Wzięliśmy czynny udział w 27 Finale WOŚP. Dołożyliśmy swoją cegiełkę m.in. w ramach Złotego Biegu w Złotowie, w postaci czynnego uczestnictwa oraz zabezpieczenia medycznego imprezy. Podczas wydarzeń towarzyszących Finałowi personel Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dokonywał pomiarów ciśnienia tętniczego. Przeprowadzaliśmy lekcje instruktażu I pomocy przedmedycznej. Pracownicy Szpitala brali udział w licytacjach orkiestrowych gadżetów w różnych sztabach na terenie powiatu złotowskiego.

W 2018 r. otrzymaliśmy od Fundacji sprzęt dla pododdziału noworodków wartości prawie pół miliona złotych. Był to wspaniały dar, który służy najmłodszym pacjentom z naszego regionu. Dlatego też w ramach przygotowań do tegorocznego Finału zorganizowaliśmy szeroką akcję informacyjną dotyczącą działalności Orkiestry. We współpracy z uczniami Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Złotowie nagraliśmy film i rozpropagowaliśmy plakaty prezentujące przekazany sprzęt, opowiedzieliśmy o programie przesiewowych badań słuchu noworodków oraz o corocznych lekcjach resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Na budynku Szpitala zamieściliśmy baner informujący o pomocy WOŚP udzielonej Szpitalowi. Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, Wolontariuszom i Przyjaciołom WOŚP.

Niestety w tym najradośniejszym dniu roku stała się rzecz straszna, niewiarygodna i niewytłumaczalna.  Z niedowierzaniem i ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci ś.p. Pawła Adamowicza Prezydenta Gdańska Wolontariusza WOŚP. Cześć Jego pamięci!

 

Dyrektor Szpitala

lek. Joanna Harbuzińska-Turek

 

 

Dla osób niedowidzących