KOMUNIKAT DYREKTORA SZPITALA WS ODPŁATNOŚCI ZA POBYT W ZOL I OMP

Szanowni Państwo,

w związku z wątpliwościami dotyczącymi odpłatności za pobyt w Oddziale Medycyny Paliatywnej i /lub Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie wyjaśniam:

  1. Świadczenia zdrowotne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym finansowane są z budżetu NFZ. Pacjent pokrywa jedynie koszty wyżywienia i zakwaterowania. Miesięczną opłatę ustala się w wysokości odpowiadającej 250 proc. najniższej emerytury, z tym że opłata nie może być wyższa niż kwota odpowiadająca 70 proc. miesięcznego dochodu pacjenta (Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Kwotę do zapłaty ustala na podstawie przedstawionych dokumentów Dział Ekonomiczno- Księgowy. Należność pacjent/ rodzina pacjenta może regulować przelewem na wskazany numer rachunku bankowego, gotówką w Kasie Szpitala lub za pośrednictwem ZUS ze świadczenia emerytalno-rentowego.

Personel Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego nie pobiera żadnych opłat z tytułu przyjęcia i /lub pobytu pacjenta w Oddziale.

  1. Hospitalizacja pacjenta w Oddziale Medycyny Paliatywnej jest w całości opłacana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjent nie ponosi żadnych kosztów w związku z przyjęciem jak i pobytem w Oddziale.

Jeśli chcieliby Państwo wspomóc finansowo Szpital, informuję, że wszelkie dobrowolne opłaty na rzecz Szpitala można wpłacać na konto Stowarzyszenia „Szpital dla Wszystkich” (nr 59 8941 0006 0018 2357 2000 0010) ew. z dopiskiem wskazującym cel np. „ZOL”. Zachęcam również do przekazania Stowarzyszeniu 1 % swojego podatku z deklaracji rocznej PIT (nr KRS – 0000036514). Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Od początku istnienia wspomaga rozwój naszego Szpitala i działa na rzecz poprawy warunków opieki nad pacjentami.

Darowizny rzeczowe prosimy zgłaszać do administracji Szpitala (Dział Ekonomiczno-Księgowy, Dyrekcja). Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

                                                                                                                 lek. Joanna Harbuzińska-Turek

                                                                                                                  Dyrektor Szpitala Powiatowego

im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Dla osób niedowidzących