14 sierpnia 2019 r. o godzinie 10:00 w auli Starostwa Powiatowego w Złotowie odbyło się uroczyste wręczenie Szpitalowi Powiatowemu w Złotowie Certyfikatu Akredytacyjnego Ministra Zdrowia. W imieniu Ministra Zdrowia certyfikat przekazał Pan Grzegorz Piechowiak poseł na Sejm RP. Oprawę artystyczną imprezy zapewniły solistki POPP.

Po uroczystości przed budynkiem głównym Szpitala posadzono dąb –symbol siły i długowieczności, oraz umieszczono tabliczkę upamiętniającą rocznicę 100-letniej działalności naszego Szpitala.

Poniżej fragmenty z wystąpienia dyrektor Szpitala Joanny Harbuzińskiej-Turek:

„Szanowni Państwo, za chwilę będę miała przyjemność przyjąć w imieniu wszystkich pracowników naszego Szpitala Certyfikat Akredytacyjny Ministra Zdrowia. Z dumą i satysfakcją robię to po raz drugi. Trzy lata temu odbierając  certyfikat z rąk ówczesnego dyrektora Centrum Monitorowania Jakości Pana Jerzego Henniga mówiłam „Dzisiaj jesteśmy lepsi niż wczoraj, jutro chcemy być lepsi niż dzisiaj… Czynimy to z troski o drugiego człowieka, o pacjenta, o chorego cierpiącego, zniedołężniałego, uzależnionego, każdego potrzebującego naszej pomocy.” Dzisiaj powtarzam te słowa. Bo to motto naszej działalności. Zgodnie z ideą akredytacji nasz Szpital się rozwija, doskonali, ulepsza, ale w centrum uwagi pozostaje pacjent, bo to on jest największym beneficjentem akredytacji. Certyfikat poświadcza, że Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie spełnia najwyższe standardy. Dla pacjentów i ich bliskich to informacja, że mogą się u nas czuć bezpiecznie, bo cały personel dokłada wszelkich starań, aby opieka była najwyższej jakości – bezpieczna i skuteczna.

W tym miejscu składam wyrazy uznania i dziękuję moim współpracownikom; od najwyższego kierownictwa poczynając: Pani Pielęgniarce Naczelnej –  Pełnomocnikowi Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania dr n. biol. Jolancie Koniecznej, byłemu Zastępcy Dyrektora ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych Panu mgr. Jerzemu Janiakowi, poprzez cały szeroko rozumiany pion medyczny, w szczególności Lekarzom kierującym oddziałami, Pielęgniarkom oddziałowym, Przewodniczącym i Członkom poszczególnych zespołów roboczych, a także niewidzialnym dla systemu i ustawodawcy Diagnostom laboratoryjnym, Fizjoterapeutom, Technikom elektroradiologii, ponadto Pracownikom działu kadr i księgowości, działu techniczno-administracyjnego, Inspektorom bhp i ppoż, na Personelu kuchni i Ekipach sprzątających kończąc. Każda grupa zawodowa, każdy nie wymieniony tutaj z osobna Pracownik szpitala ma w tym swój udział i swoje zasługi. Dzisiejsze wyróżnienie to sukces zbiorowy. Szanowni Państwo to zaszczyt i przyjemność kierować takim Zespołem. Bardzo Wam za to dziękuję.”

 

„Dziełem przypadku ponowne uzyskanie akredytacji zbiega się z rocznicą 100-lecia istnienia Szpitala Powiatowego w Złotowie. To jak prezent urodzinowy. Z okazji jubileuszu chciałabym jako dyrektor Szpitala wyrazić niczym w bajce o Rybaku i Złotej rybce trzy życzenia, tylko trzy: Po pierwsze chciałabym życzyć naszemu stulatkowi znaczącej poprawy finansowania, przekładającej się na możliwość stosowania najnowocześniejszego leczenia, sprzętu i aparatury medycznej i zapewniającej satysfakcjonujące wynagradzanie wszystkich pracowników. Po drugie dopływu kadr medycznych i niemedycznych, nowego „narybku” lekarzy i pielęgniarek. I po trzecie stabilności i umiarkowania w ustanawianiu nowych przepisów prawnych.

Z naszej strony zobowiązujemy się do dalszej wytężonej pracy i dążenia do doskonałości, bo nie ulega wątpliwości, że ze ścieżki jakości na jaką wkroczyliśmy dzięki akredytacji nie ma odwrotu. Proszę Państwa byście nas w tym życzliwie wspierali.”

https://zlotowskie.pl/artykul/certyfikat-dla-zlotowskiego/732562

https://www.pzl24.pl/wiadomosci/7643,certyfikat-dla-szpitala

https://www.pzl24.pl/wiadomosci/7645,dab-na-stulecie

http://www.zlotow-powiat.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=9&sub=7&dzialy=9&akcja=artykul&artykul=1510

http://www.zlotow-powiat.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=9&sub=7&dzialy=9&akcja=artykul&artykul=1509

 

 

 

Dla osób niedowidzących