Biorąc udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań, nasze laboratorium uzyskało zgodnie z przyjętymi kryteriami jakościowymi pozytywne oceny roczne dla wytypowanych analitów chemicznych spośród wszystkich ocenianych w programie za 2019 rok.

Uzyskaliśmy także  pozytywne wyniki w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych – POLMICRO 2019 w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń.

Otrzymane przez pracownię certyfikaty dają pacjentom i lekarzom pewność, że wyniki są dokładne i wiarygodne.

Dla osób niedowidzących