„Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w Chinach lub miałeś kontakt z osobą, która była w tym czasie w Chinach, a jednocześnie masz następujące objawy: temperatura ciała powyżej 38℃, kaszel i duszność, to powinieneś zgłosić się do szpitalnego oddziału chorób zakaźnych, najbliższego Twojego miejsca zamieszkania” – czytamy w zaleceniach krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych, które opublikowała Państwowa Inspekcja Sanitarna. Listę szpitalnych oddziałów chorób zakaźnych działających na terenie całego kraju znaleźć można m.in. na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Pozostałe osoby, u których pojawią się objawy przypominające grypę, powinny pozostawać pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Takich osób będzie z pewnością w najbliższych tygodniach bardzo wiele, ponieważ jesteśmy akurat w środku jesienno-zimowego sezonu grypowego.

Co robić, żeby uniknąć zakażenia koronawirusami

  • Jak najczęściej myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol (instrukcję prawidłowego mycia rąk znajdziesz m.in. na stronie GIS)
  • Kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce,
  • Nie dotykaj nieumytymi rękami oczu, nosa i ust,
  • Unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę, kaszlą lub mają inne objawy infekcji,
  • Jeśli sam masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem udaj się do lekarza, powiedz mu o ewentualnych, odbytych wcześniej dalekich podróżach lub kontaktach z chorymi osobami,
  • Unikaj bliskiego kontaktu z żywymi zwierzętami przebywając na terenach, gdzie odnotowano przypadki zakażenia nowym koronawirusem,
  • Unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbaj o higienę miejsc, w których używa się surowego mięsa czy podrobów,
  • Unikaj dużych skupisk ludzi,
  • Zaszczep się przeciw grypie,
  • Jeśli podróżujesz do Azji, unikaj bliskiego kontaktu z osobami chorymi, zwłaszcza z objawami ze strony układu oddechowego; unikaj odwiedzania bazarów lub innych miejsc, w których znajdują się żywe lub martwe zwierzęta i ptaki; unikaj kontaktu ze zwierzętami, ich wydalinami lub odchodami oraz przestrzegaj zasad higieny rąk. Źródło: https://zdrowie.pap.pl/byc-zdrowym/jak-sie-chronic-przed-zakazeniem-koronawirusami
Dla osób niedowidzących