• pacjentów bez objawów infekcji dróg oddechowych prosimy o zgłaszanie się do wejścia nr 2 (budynek główny B, SOR, obok wejścia na chirurgię). Wstęp do oddziałów i pracowni poprzedzany będzie badaniem przesiewowym. Prosimy postępować zgodnie z instrukcjami przekazywanymi przez personel.

  • chorych z objawami infekcji dróg oddechowych prosimy o zgłaszanie się w budynku głównym B (wejście nr 1, SOR, obok wyjazdu dla karetek).

Jednocześnie przypominamy, że osoba, która miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie lub osoba, która podróżowała/przebywała w regionie, mieście (w tym w Polsce) w którym podejrzewa się utrzymującą się rozpowszechnioną transmisję COVID – 19, powinna telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną tel. 693 532 730 i zgłosić się do oddziału chorób zakaźnych (Poznań 61 873 92 95, 539 190 752, Konin, Kalisz, Bydgoszcz).

 

Dla osób niedowidzących