Wprowadzone zostają następujące nowe restrykcje

1. Ograniczenia w przemieszczaniu się z trzema wyjątkami:

– drogi z pracy i do domu

– wolontariatu w walce z koronawirusem

– niezbędnych spraw życia codziennego.

2. W zgromadzeniach będą mogły uczestniczyć maksymalnie dwie osoby

– wyjątkiem są wydarzenia, w których uczestniczą wyłącznie członkowie rodziny lub osoby pozostające w stałym pożyciu.

3. Dozwolona liczba osób, jakie będą mogły przebywać w środkach komunikacji miejskiej, będzie musiała odpowiadać połowie miejsc siedzących w danym środku transportu.

Dla osób niedowidzących