Szanowni Państwo!

Informujemy, że od dnia 1 czerwca br. w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie przywrócone zostają porody rodzinne na zasadach niżej określonych. Pacjentki oraz osoby towarzyszące prosimy o zapoznanie się ze szczegółami:

Zasady odbywania porodów rodzinnych w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie w warunkach epidemii Covid – 19 (pobierz zasady)

 1. W celu zapobieżenia wewnątrzszpitalnej transmisji SARS-CoV-2 możliwość porodów rodzinnych zależna jest od uzyskania ujemnego wyniku badania ankietowego rodzącej i osoby towarzyszącej. Ostateczną decyzję o możliwości odbycia porodu rodzinnego podejmuje położna i lekarz po analizie ankiety epidemiologicznej oraz ocenie sytuacji położniczej.
 2. Osoby planujące poród rodzinny powinny na co najmniej 14 dni przed terminem porodu ograniczyć kontakty z osobami obcymi, celem zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem.
 3. W porodzie rodzinnym rodzącej może towarzyszyć jedna osoba, zamieszkująca razem z pacjentką.
 4. Postępowanie w dniu przyjęcia pacjentki do porodu:

Rodzącą oraz osobę towarzysząca obowiązują wytyczne w/s rozpoznania i postępowania z pacjentem zgłaszającym się do szpitala w związku z występowaniem COVID-19 wg algorytmu TRIAGE w szpitalach niezakaźnych (ankieta tutaj)

 • Jeżeli wynik wywiadu jednego z ankietowanych jest dodatni, odmawiamy możliwości odbycia porodu rodzinnego; pacjentka traktowana jest jak osoba z podejrzeniem o zakażenie COVID – 19 i poród odbywa się zgodnie z zasadami postępowania z pacjentką podejrzewaną o zakażenie COVID-19 rodzącą siłami natury w Szpitalu Powiatowym w Złotowie.
 • Jeżeli wynik ankiety jest ujemny postępowanie zgodne z procedurami oddziału, dodatkowo:
 • Osoba towarzysząca może zostać wpuszczona w momencie rozpoczętego porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie.
 • Osoba towarzysząca przez cały czas pobytu w szpitalu musi nosić maskę i rękawiczki; ew. odzież ochronną (np. jednorazowy fartuch ochronny) zakupione we własnym zakresie.
 • Osoba towarzysząca powinna zachowywać bezpieczny dystans wobec innych osób.
 • Rodząca wraz z osobą towarzyszącą przebywa w pojedynczej indywidualnej sali porodowej wyposażonej w oddzielny węzeł sanitarny.
 • Osoba towarzysząca w trakcie porodu nie może opuszczać sali porodowej. Opuszczenie sali porodowej możliwe tylko po uzgodnieniu z położną prowadzącą poród.
 • W przypadku nagłego cięcia cesarskiego osoba towarzysząca, ma możliwość kangurowania noworodka w miejscu do tego wyznaczonym (nie może przebywać w sali operacyjnej).

Osoba towarzysząca zobowiązana jest do przestrzegania poleceń personelu. W przypadku niedostosowania się do powyższych zasad osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym zostanie poproszona o opuszczenie Szpitala.

 1. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie i wchodzić na teren Szpitala.
 2. W Szpitalu obowiązuje zakaz odwiedzin.

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 67 263 22 33 wewn. 453, 457.

 

Lek. Joanna Harbuzińska-Turek

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie

Dla osób niedowidzących