Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie przywraca możliwość realizacji staży i praktyk zawodowych i studenckich. Przyjęcie stażysty/studenta odbywa się na dotychczasowych zasadach, tzn. na podstawie podpisanego porozumienia i skierowania wystawionego przez uczelnię. Należy również dostarczyć program praktyki.

UWAGA: Mając na uwadze bezpieczeństwo personelu i pacjentów przebywających w Szpitalu, wprowadzono obowiązek przedstawienia wyniku badania wykluczającego infekcję wirusem SARS-CoV -2. Badanie materiału (metodą RT- PCR) wykonują laboratoria umieszczone na wykazie Ministerstwa Zdrowia (https://www.gov.pl/web/zdrowie/lista-laboratoriow-covid). Szpital oferuje możliwość wykonania odpłatnego badania w kierunku SARS -CoV-2 (informacje tel. 67 263 22 33 wewn. 470 od pon-pt 8.00-13.00 i na stronie internetowej Szpitala w zakładce „Aktualności”). Akceptowany jest wynik ujemny datowany do trzech dni wcześniej. Wprowadzone uregulowanie obowiązuje do czasu odwołania.

Zapraszamy.

Dla osób niedowidzących