17.06.2020 r.

Zasady funkcjonowania Szkoły Rodzenia przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie 

w warunkach epidemii Covid19 

W celu zapobieżenia wewnątrzszpitalnej transmisji SARS-CoV-2 możliwość  uczestnictwa w zajęciach Szkoły Rodzenia uzależnia się od uzyskania ujemnego wyniku badania ankietowego
w kierunku SARS -CoV-2.

 1. Przy Szpitalu Powiatowym funkcjonują dwie Szkoły Rodzenia.
 2. w siedzibie Szpitala w Złotowie – telefon kontaktowy 693 560 898
 3. w Jastrowiu ul. Wojska Polskiego 25 – telefon kontaktowy 664 047 069
 4. Termin spotkania ustalany jest telefonicznie.
 5. Jeśli jest to możliwe, dzień przed ustalonym szkoleniem położna przeprowadza wywiad epidemiologiczny i kliniczny wg formularza Triage.
 6. W zajęciach wraz z ciężarną może wziąć udział osoba towarzysząca wspólnie zamieszkująca.
 7. W dniu szkolenia:
 8. Szkoła Rodzenia w Złotowie:
 • Uczestnicy przed rozpoczęciem zajęć udają się do namiotu, gdzie przeprowadzany jest wywiad zgodnie z formularzem Triage (zał. nr 1).
 1. Szkoła Rodzenia w Jastrowiu:
 • Personel zbiera uproszczony wywiad i dokonuje pomiaru parametrów (formularz Triage zał. nr 1)

 

Jeżeli wynik badania ankietowego uczestnika i/lub osoby towarzyszącej jest dodatni, odmawiamy możliwości uczestniczenia w zajęciach Szkoły Rodzenia.

 

Jeżeli wynik ankiety jest ujemny przyjmujemy kursantów wg planu.

 

 1. Każdy uczestnik podczas zajęć ma założoną maseczkę (dotyczy to zajęć teoretycznych).
 2. Przed wejściem do pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia, każda osoba dezynfekuje ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną przy dozowniku z płynem dezynfekcyjnym.
 3. W pomieszczeniu Szkoły Rodzenia uczestnicy zajmują wyznaczone miejsca rozmieszczone w odstępach minimum 1,5 m.
 4. Zajęcia prowadzone są tak, aby uczestnicy przemieszczając się nie naruszali bezpiecznej strefy pozostałych uczestników.
 5. Osoba prowadząca zajęcia jest zabezpieczona w środki ochrony indywidualnej
  (maseczka/przyłbica).
 6. Tematy zajęć teoretycznych nie ulegają zmianie.
 7. Prowadzenie ćwiczeń ogólnousprawniających odbywa się w zależności od wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
 8. Ze względu na zakaz odwiedzin obowiązujący w Szpitalu Powiatowym w Złotowie zwiedzanie Oddziału i Bloku Porodowego jest niemożliwe.
 9. Sala powinna być regularnie wietrzona. Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować przed i po zajęciach.

 

Ze względu na konieczność ograniczenia ilości uczestników w pierwszej kolejności zapisywane
są kobiety deklarujące poród w Powiatowym Szpitalu im Alfreda Sokołowskiego w Złotowie.

 

Dla osób niedowidzących