Image
Lekarz kierujący oddziałem:
 dr n. med. Mieczysław Konieczny – Specjalista Ginekologii -Położnictwa i Androlog
Lekarz kierujący pododdziałem noworodków: lek. Tadeusz Pietrysiak – specjalista z zakresu neonatologii
Pilęgniarka Oddziałowa: mgr położnictwa Regina Konitzer – Specjalista Pielęgniarstwa Położniczego
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego 067- 263 22 33
1) Kierujący oddziałem położniczo-ginekologicznym wew: 449
2) Asystenci oddziału położniczo-ginekologicznego wew: 442
3) Kierujący oddziałem noworodkowym wew: 446
4) Sekretariat wew: 456
5) Oddziałowa wew: 457
6) Dyżurka pielęgniarek oddziału ginekologicznego wew: 451
7) Dyżurka pielęgniarek oddz. poł. + blok porodowy wew: 453
8) Dyżurka pielęgniarek oddziału noworodkowego wew: 463

ImageOddział Ginekologiczno-Położniczy to nowoczesne warunki lokalowe. 2 sale porodowe wyposażone w nowoczesne łóżka porodowe- worki saco , piłka i kabinę prysznicową, porodową salę septyczną wraz z salą dla matki i dziecka oraz w oddziale septycznym jedna sala dla ciężarnych.
Oddział Położniczy to 6 sal dwuosobowych, poporodowych wyposażonych komfortowo wraz z węzłem sanitarnym.
Rodzące na Sali porodowej mają możliwość korzystania ze znieczulenia farmakologicznego oraz z „gazu rozweselającego” i stymulacji elektrycznej (TENS).
W oddziale jest 1 sala czterołóżkowa przeznaczona dla ciężarnych z ciążą powikłaną.Osoby odwiedzające ciężarne i położnicze mają do dyspozycji pokój odwiedzin.Podczas porodów istnieje możliwość zabezpieczenia komórek macierzystych z krwi pępowinowej.
ImageDoświadczony zespół lekarsko-pielęgniarski pod kierownictwem dr. n. med. Mieczysława Koniecznego zapewnia opiekę nad ciężarną, rodzącą i noworodkiem na wysokim profesjonalnym poziomie.
Dzięki wyposażeniu szpitala w nowoczesny sprzęt medyczny możliwe jest przeprowadzanie operacji laparaskopowych w szerokim zakresie oraz urologicznych leczących nabyte nietrzymanie moczu u kobiet.
Ścisła współpraca z Ginekologiczno-Położniczym Szpitalem Klinicznym w Poznaniu zapewnia bezzwłoczną kontynuację leczenia pacjentek i noworodków wymagających procedur wysokospecjalistycznych.
Prowadzone są 2 Szkoły Rodzenia – uczestnictwo bezpłatne
1) Na terenie szpitala – każdy wtorek 17:00-19:00
2) Jastrowie ul. Wojska Polskiego 25 – każdy czwartek 16:00-18:00
Oddział Ginekologiczny prowadzi diagnostykę i zabiegi w zakresie I stopnia referencji. Operacje ginekologiczne brzuszne, laparoskopowe, operacje waginalne w tym plastyki i leczenie nietrzymania moczu wysiłkowego.Pododdział Noworodkowy wyposażony jest w nowoczesny sprzęt. Zapewnia opiekę zdrowym noworodkom. Noworodki urodzone z porodów przedwczesnych i patologicznych z objawami patologicznymi przekazywane są do szpitala II lub III stopnia referencji karetką neonatologiczną.

Wszystkie noworodki zdrowe przebywają z matkami. W czasie pobytu zapewniamy kompleksową opiekę oraz oferujemy doradztwo laktacyjne.

Dla osób niedowidzących