klauzula_informacyjna_w_procesie_rekrutacji

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie woj. wielkopolskie

zatrudni na stanowisko pracownika Działu Kadr i Płac
tel. kontaktowy 67-263-22-33 wew. 482.

nabór na stanowisko pracownika działu i kadr

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie woj. wielkopolskie

zatrudni na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych
tel. kontaktowy 67-263-22-33 wew. 482.

nabór na stanowisko specjalista


Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie woj. wielkopolskie

zatrudni na stanowisko pomoc kuchenna
tel. kontaktowy 67-263-22-33 wew. 482.

————————————————————————

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie woj. wielkopolskie

zatrudni na stanowisko Informatyka

tel. kontaktowy 67-263-22-33 wew. 336.

informacje i wymagania na w/w stanowisko

————————————————————————

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie woj. wielkopolskie

zatrudni pielęgniarki
tel. kontaktowy 67-263-22-33 wew. 482.

————————————————————————

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie woj. wielkopolskie

zatrudni lekarzy specjalistów:

• Lekarza specjalistę chorób wewnętrznych lub dziedziny pokrewnej,
• Lekarza systemu do pracy w SOR i ZRM,
• Magistra Farmacji,
• Lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii,
• Lekarza specjalistę w dziedzinie psychiatrii,

Szczegółowe informacje : 672632510

Dla osób niedowidzących