Lekarz kierujący oddziałem: dr n.med. Iwona Kielan – Gumna Specjalista Pediatrii, Specjalista Pulmonologii Dziecięcej, Alergolog

 

email: kier.dzieciecy@szpital.zlotow.pl

 Lekarze:

lek. Justyna Lichodziejewska-Gałązka – specjalista w zakresie pediatrii
lek. Andrzej Jarosz – lekarz pediatra

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Dobak tel. 67 263-22-33 wew. 352
Dyżurka pielęgniarek: tel. 67 263-22-33 wew. 421

email: oddz.dzieciecy@szpital.zlotow.pl

Gabinet lekarski: tel. 67 263-22-33 wew. 426
Pacjenci: tel. 67 263-22-33 wew. 411
oraz osobna linia miejska (67) 801-82-07 tzw. „Telefon do Mamy”

Sekretarka medyczna: Setlak Agnieszka

Pielęgniarki
1. Barbara Doroszuk
2. Teresa Szilke
3. Ewa Kumięga – kurs kwalifikacyjny z pielę. Pediatrycznego
4. Żukowska Eleonora
5. Jarząb Danuta
6. Kurant Mirosława – kurs kwalifikacyjny z pielę. Pediatrycznego
7. Mościcka Gabriela – kurs kwalifikacyjny z pielę. Pediatrycznego
8. mgr Karolak Katarzyna
9. mgr Kowalska Bernadeta – kurs kwalifikacyjny z pielę. Pediatrycznego
10. Walczyńska Małgorzata
11. mgr Kalisz Kamila

Oddział Dziecięcy liczy 20 łóżek umieszczonych w 7 salach chorych, w tym 1 izolatka z węzłem sanitarnym i sala intensywnego nadzoru wyposażona w nowoczesny sprzęt monitorujący. Każde dziecko może przebywać stale z jednym z rodziców lub opiekunów. W części sal istnieje możliwość korzystania przez rodziców z łóżka hotelowego za opłatą lub bezpłatna fotelokozetka. Na miejscu jest świetlica z dużym telewizorem i kącik do zabaw małych dzieci. Rodzice mają do dyspozycji osobną kuchenkę. W oddziale leczymy wszystkie schorzenia wieku dziecięcego,
w tym przede wszystkim choroby układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego, nieprawidłowości okresu noworodkowego i różne zakażenia. W razie potrzeby korzystamy z konsultacji i wsparcia kolegów z kliniki pediatrii uniwersytetu medycznego w Poznaniu. W postępowaniu diagnostycznym i leczniczym kierujemy się zasadami medycyny opartej na faktach (Evidence-Based Medicine, EBM), szczególną uwagę zwracając na bezpieczeństwo pacjenta i racjonalność farmakoterapii. Dysponujemy sprzętem niezbędnym do zapewnienia nowoczesnego leczenia (kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe, inhalatory, inkubatory i lampy do fototerapii) oraz stałym dostępem do badań obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa powyżej 6 roku życia, pracownia endoskopowa dla starszych dzieci). Wykonujemy diagnostykę radiologiczną układu moczowego (USG, urografia), EKG w tym zakładanie Holtera,( holterowskie ekg i ciśnienia tętniczego ). Dobra obsługa laboratoryjna pozwala nam na prowadzenie kompleksowej diagnostyki rozszerzonej o testy alergologiczne, badania mikrobiologiczne i bakteriologiczne. Lekarze i pielęgniarki pracujące na oddziale biorą corocznie czynny udział w licznych zjazdach, sympozjach i szkoleniach. Pacjenci mogą korzystać z bezpłatnego „telefonu do mamy” oraz z sali zabaw. Naszą stałą kadrę stanowi 3 lekarzy (3 specjalistów pediatrii, lekarzy dyżurujących o specjalności: pediatra alergolog, pediatra onkolog, pediatra-neonatolog) oraz 11 doświadczonych pielęgniarek z kursem specjalizacyjnym pediatrycznym.

Dla osób niedowidzących