Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie sprawuje opiekę zdrowotną nad mieszkańcami powiatu złotowskiego oraz okolicznych gmin. Wszystkie świadczenia medyczne wykonywane są przez fachowy personel z dobrym przygotowaniem zawodowym i wieloletnim stażem. Świadczenia udzielane są pacjentom bezpłatnie w ramach posiadanej umowy z Wielkopolskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ. Oprócz opieki stacjonarnej Szpital prowadzi opiekę lekarzy specjalistów przyjmujących w Poradniach Specjalistycznych oraz w Pracowniach Diagnostycznych. Szpital zapewnia również świadczenia w zakresie ratownictwa medycznego dysponując 1 zespołem specjalistycznym i 2 zespołami podstawowymi oraz udziela świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Na terenie Szpitala funkcjonuje również Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Hospicjum Domowe oraz Rehabilitacja ambulatoryjna.

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie spełnia najwyższe wymogi i dokłada wszelkiej staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości – bezpieczna i skuteczna co potwierdzają następujące osiągnięcia:

  • Certyfikat Akredytacyjny;

  • Certyfikat ISO 9001: 2015 ( system zarządzania jakością);

  • Certyfikat ISO 14001:2015 ( system zarządzania środowiskowego);

  • Certyfikat ISO PN – N – 18001:2004 ( system zarządzania BHP).

Ponadto Szpital jest w trakcie wdrażania systemu bezpieczeństwa informacji według normy ISO 27001:2013.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Dyrekcja Szpitala:


Dyrektor Naczelny
lek. Joanna Harbuzińska-Turek


Z-ca Dyrektora
ds. ekonomiczno-eksploatacyjnych
mgr Jerzy Janiak

Pielęgniarka Naczelna
specjalistka w pielęgniarstwie położniczo-ginekologicznym,
specjalistka medycyny społecznej
Pełnomocnik Dyrektora ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
dr n. biol. Jolanta Konieczna
Dla osób niedowidzących