ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH

Imienny wykaz osób udzielających świadczenia:

Lekarz kierujący oddziałem: lek. Wojciech Czernaś – spec. w zakresie psychiatrii

Lekarze:

lek. Adriana Białek – specjalista w zakresie psychiatrii

lek. Agnieszka Molęda – specjalista w zakresie psychiatrii

lek. Gabriela Tomaszewska – w trakcie specjalizacji z psychiatrii, specjalista chorób wewnętrznych

Psychologowie: mgr Justyna Wendorff – neuropsycholog kliniczny, mgr Magdalena Gryka, mgr Marta Sieg, mgr Mariusz Szuta – psycholog kliniczny, psychoterapeuta, mgr Izabela Jaskólska – psychoterapeuta, mgr Dominika Pieszak – psycholog

Specjaliści terapii uzależnień: mgr Justyna Wendorff, mgr Izabela Jaskólska,

Pielęgniarka Oddziałowa:  Dorota Fiegler

Sekretarka medyczna: Małgorzata Kryłowicz i Urszula Ewczyńska tel. 067 263-22-33 wew. 488

Telefony:

Oddział Psychiatryczny

488 – sekretariat

406 – dyżurka oddz. detoksykacyjnego

416 – dyżurka strona żeńska 404 – telefon do pacjentek 342- tel. dla pacjentek odc. II

491 – dyżurka strona męska 418 – telefon do pacjentów 306- tel. dla pacjentów odc.II

429 – kierujący Oddziałem

332, 358, 486 – gabinet lekarski 417- gabinet lekarza dyżurnego

Wykaz wykonywanych procedur w Oddziale Psychiatrycznym:

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń depresyjnych

 • diagnostyka i leczenie chorób afektywnych

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń lękowych i somatyzacyjnych

 • diagnostyka i leczenie schizofrenii i zaburzeń psychotycznych

 • diagnostyka i leczenie zespołów abstynencyjnych w przebiegu uzależnienia od alkoholu (Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych) oraz uzależnienia od leków i środków psychoaktywnych (Oddział Psychiatryczny)

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń odżywiania – anoreksjii i bulimii

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń psychicznych u osób starszych

 • prowadzenie psychoedukacji odnośnie poszczególnych chorób

 • prowadzenie aktywnej terapii zajęciowej – np. terapia sztuką, muzykoterapia, terapia grupowa

 • podział Oddziału na poszczególne odcinki w zależności od stanu psychicznego pacjenta

 • możliwość skorzystania z fachowej opieki specjalistów lekarzy oraz psychologów

 • zapewniona całodobowa opieka pielęgniarska i lekarska

 • zapewnione dobre warunki bytowe (Oddział świeżo wyremontowany), klub pacjenta, świetlice z telewizją, gry i książki

 • zapewnione bezpieczeństwo zgodne z najnowszymi wymogami – sale i korytarze monitorowane całodobowo

Warunki przyjęcia do Oddziału:

 • posiadanie aktualnego skierowania (do 14 dni od daty wystawienia)

 • w przypadku braku miejsc na Oddziałach prowadzona jest lista osób oczekujących z wyznaczeniem przyjęcia na konkretny dzień

Dla osób niedowidzących