Cele Stowarzyszenia:

    Celem Stowarzyszenia jest pomoc finansowa i rzeczowa dla polskich szpitali i ich pacjentów zmierzająca do  poprawy warunków diagnozowania, leczenia, rehabilitacji i promocji zdrowia
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.
Siedziba
Stowarzyszenie „Szpital dla Wszystkich”
ul. Szpitalna 24
77-400 Złotów
woj. wielkopolskie
REGON – 570201850
NIP – 767-14-63-216
Data wpisu w KRS –  30-05-2005
Numer KRS – 0000036514
Nr konta 59 8941 0006 0018 2357 2000 0010
Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów
Zarząd Stowarzyszenia:
1. Jerzy Ćwiszewski – przewodniczący.
 Adres zamieszkania: ul. Promykowa 31, 77- 400 Złotów
2. Jerzy Janiak – zastępca przewodniczącego.
Adres zamieszkania: ul. Bohaterów Westerplatte 16/24, Złotów
3. Iwona Smolińska – skarbnik.
Adres zamieszkania – Blękwit 56,  77- 400 Złotów
Członkowie Stowarzyszenia:
Lp
Imię i nazwisko
1 Stanisław Chmielewski
2 Jerzy Ćwiszewski
3 Jerzy Janiak
4 Teresa Dziwińska
5 Iwona Bech
6 Maria Flisikowska
7 Aneta Cieślik
8 Iwona Smolińska
9 Karina Manikowska
10 Jolanta Konieczna
11 Regina Konitzer
12 Justyna Zolińska
13 Krzysztof Barszczewski
14 Ilona Belka
15 Grażyna Tereszczuk
16 Andrzej Łukaszewicz

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

– pobierz

Dla osób niedowidzących