Osoby znajdujące się w kryzysie psychicznym mogą zgłaszać się do
Punktu Zgłoszeniowo–Koordynacyjnego (PZK) od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Nie wymagane jest skierowanie ani wcześniejsza rejestracja. Wykwalifikowany personel (psycholog, pielęgniarka, terapeuta ew. lekarz psychiatra) udzieli im informacji, co do możliwych form pomocy, odpowie na pytania, skieruje do odpowiedniej instytucji bądź opracuje indywidualny plan opieki dostosowany do aktualnych potrzeb zdrowotnych.

Główne zadania Punktu Zgłoszeniowo- Koordynacyjnego to: 

– udzielanie informacji dotyczących zasad działania CZP, możliwości uzyskania odpowiednich form pomocy, a także miejsc uzyskania świadczeń i niezbędnego wsparcia z zakresu pomocy społecznej;

– przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się po pomoc oraz uzgodnienie  wstępnego planu postępowania pomocowego;

– udzielanie możliwego wsparcia w zakresie zgłaszanych potrzeb zdrowotnych ;

– uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnej pomocy w przypadkach pilnych (nie później niż 72 godziny od zgłoszenia);

– udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Punkt Zgłoszeniowo- Koordynacyjny 8.00-18.00 tel. 67 2632233 wew. 307

Dla osób niedowidzących