Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji w warunkach oddziału całodobowego, a wskazana jest u nich rehabilitacja lub krótkoterminowa terapia po pobycie w oddziale stacjonarnym lub pomoc w związku z kryzysem psychologicznym bądź diagnozą w warunkach obserwacji dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego.

Do podstawowych zadań Oddziału należy:

  1. obserwacja stanu psychicznego pacjenta, diagnoza oraz leczenie,

  2. stosowanie metod leczniczych trudnych do przeprowadzenia w domu, a nie wymagających, całodobowej stałej opieki,

  3. pomoc pacjentom w adaptacji do środowiska po stacjonarnej hospitalizacji,

  4. rozwijanie umiejętności społecznych i poprawa funkcjonowania społecznego,

  5. readaptacja pacjenta bez utraty kontaktu ze środowiskiem,

  6. rozwijanie umiejętności praktyczno-technicznych potrzebnych w codziennym życiu,

  7. wsparcie grupy osób z podobnymi trudnościami.

Dla osób niedowidzących