Do podstawowych zadań Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (Detoksykacyjnego ) należy:

  1. diagnozowanie zaburzeń spowodowanych:

a) używaniem alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych,

b) zaburzeniami nawyków i popędów (impulsów);

  1. realizacja programów korekcyjnych i psychoterapii dla osób pijących ryzykownie i szkodliwie;

  2. udzielanie indywidualnych świadczeń zapobiegawczo-leczniczych dla:

a) osób uzależnionych od alkoholu,

b) osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych;

  1. prowadzenie działań konsultacyjno-edukacyjnych dla członków rodzin osób dotkniętych następstwami używania alkoholu i/lub innych substancji psychoaktywnych.

Dla osób niedowidzących