PUNKT POBRAŃ MATERIAŁU BIOLOGICZNEGO (SARS-COV-2)

Czynny w godz. 6.00-8.00. oraz 20.00-22.00

Tel. 573 001 764

Przyjęcia w wyznaczonym terminie po rejestracji telefonicznej

Bezpłatny test w kierunku koronawirusa w punkcie wymazowym mogą wykonać:

  • osoby, które uzyskały elektroniczne zlecenie wykonania testów w związku z podejrzeniem zarażania koronawirusem
  • pozostałe osoby skierowane na test przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza szpitala, Państwową Inspekcję Sanitarną np. przed przyjęciem do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, do domu pomocy społecznej, do hospicjum, do stacji dializ.
  • osoba, która wyjeżdża do sanatorium (nie wcześniej niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia)

Jak przygotować się do testu?

W celu usprawnienia realizacji świadczenia na badanie umów się telefonicznie.

Należy zabrać ze sobą dokument tożsamości potwierdzający dane osobowe i nr pesel (dowód osobisty lub paszport).

W drodze na badanie i z powrotem zachowaj zasady dystansowania społecznego oraz nie korzystaj z transportu publicznego.

Minimum 2 godziny przed badaniem:

  • nie pij i nie spożywaj posiłków
  • nie żuj gumy
  • nie myj zębów
  • nie przyjmuj leków
  • nie pal papierosów

Wyniki

Wynik badania jest widoczny na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (jeśli jest aktywowane). Wynik widzi również placówka zlecająca badanie i sanepid. O wyniku badania powinna poinformować Cię placówka zlecająca, w szczególności przychodnia POZ, w której świadczeń udziela Twój lekarz POZ.

Nie ma możliwości osobistego odbioru wyników w punkcie pobrań.

Interpretacja wyniku

– wynik negatywny/ujemny

– wynik pozytywny/dodatni

Od momentu uzyskania pozytywnego wyniku testu powinieneś poddać się izolacji w domu. W trakcie izolacji skontaktuje się z Tobą Twój lekarz rodzinny, aby sprawdzić stan zdrowia i w przypadku utrzymujących się objawów wydłużyć okres izolacji. Czekaj również na kontakt z Inspekcji Sanitarnej, która przeprowadzi z Tobą wywiad epidemiologiczny w celu ustalenia osób, które mogły ulec zakażeniu w wyniku kontaktu z Tobą.

– wynik nierozstrzygający/nie diagnostyczny

Skontaktuj się z lekarzem rodzinnym lub sanepidem celem ustalenia dalszego postępowania.

Dla osób niedowidzących