Świadczenia transportu sanitarnego w POZ dostępne są od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 18:00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Tel. (fax) 67-263-35-02
67-263-22-33 wew. 346

 

1. Bezpłatny przejazd pacjenta realizowany przez transport sanitarny przysługuje wyłącznie w następujących przypadkach:

a) w razie konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia pacjenta w innej placówce medycznej ( z wyłączeniem stanów zagrożenia zdrowia lub życia) lub zachowania ciągłości jego leczenia ( badania, konsultacje) w innych placówkach medycznych,

b) w przypadku dysfunkcji narządu ruchu pacjenta umożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, są to osoby które nie mogą poruszać się samodzielnie bez pomocy drugiej osoby.

2. Transport sanitarny w 60% finansowany przez pacjenta (częściowo płatny) przysługuje wtedy gdy:

a) pacjent jest zdolny do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby ale wymaga przy korzystaniu ze środków transportu publicznego pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych ( II stopień niesprawności).

b) rozpoznano u pacjenta jedną z następujących chorób: chorobę krwi i narządów krwiotwórczych, nowotworową, chorobę oczu, chorobę przemiany materii, chorobę psychiczną i zaburzeń zachowania, chorobę skóry i tkanki podskórnej, chorobę układu krążenia, układu moczowo – płciowego, chorobę układu nerwowego, oddechowego, układu ruchu, układu trawiennego, układu wydzielania wewnętrznego, chorobę zakaźną i pasożytniczą, urazów i zatruć, wad rozwojowych wrodzonych, zniekształceń i aberracji chromosomowych.

3. Podstawą określenia prawa pacjenta do rodzaju transportu sanitarnego jest ocena jego stanu zdrowia dokonana przez lekarza wystawiającego zlecenie.

4. Informacja o odpłatności pacjenta powinna zostać każdorazowo odnotowana przez lekarza na zleceniu o realizacji transportu sanitarnego.

5. Transport sanitarny realizowany jest w ramach możliwości organizacyjnych i technicznych.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Tekst jedn. D.U z 2008 r. nr 164 poz. 1027)
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego ( Dz. U. z 2009 r. nr 140 poz. 1143 ).

Dla osób niedowidzących