Szpital posiada następujące pracownie diagnostyczne:

  • laboratorium analityki medycznej z pracownią mikrobiologii i pracownią serologii,
  • pracownia diagnostyki sonograficznej i endoskopowej,
  • pracownia RTG.
  • pracownia tomografii komputerowej
Dla osób niedowidzących