Koordynator: mgr Karina Manikowska  tel. 67-263-22-33 wew. 466,305


Centralna Sterylizatornia wyposażona jest w myjnie –dezynfektor ,myjnię ultradzwiękową, dwa sterylizatory parowe z pełnym monitoringiem procesów sterylizacji.

W zastosowaniu są opakowania sterylizacyjne wg obowiązujących standardów.

Stosowane metody dezynfekcji i sterylizacji gwarantują pełne bezpieczeństwo pacjentowi i personelowi medycznemu.

Centralna Sterylizatornia świadczy usługi sterylizacyjne dla szpitala i podmiotów zewnętrznych.

Personel Centralnej Sterylizatorni

Sterylizatorki
Natalia Kubów
Dorota Jamnik
Cecylia Scecewicz
Dezynfektor
Malgorzata Stofrowska
Maria Wincaszek
Technik Sterylizacji
Wojciech Staśkiewicz

Telefon 67-263-22 33 wew. 466, 305

Image
Dla osób niedowidzących