Pielęgniarki Epidemiologiczne:
mgr Karina Manikowska – Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego
mgr Anna Wiśniewska- Specjalista Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Dla osób niedowidzących