Zamówienia Publiczne
przetargi@szpital.zlotow.pl
(67) 263 22 33, wew. 420
faks. (67) 263 58 78

Zamówienia 2020

Nr 40ZP/2020 – Wydzielenie pożarowe i montaż systemu oddymiania klatek schodowych budynku G – Oddziału Psychiatrycznego, znajdujących się na terenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.12.2020
        – siwz PDF
        – załącznik 1
Nr 39ZP/2020 – Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.12.2020
        – siwz PDF
        – załącznik 8
        – siwz modyfikacja
Nr 38ZP/2020 – Zakup sterylizatorów i wyposażenie centralnej sterylizacji
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.12.2020
        – siwz PDF
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
Nr 37ZP/2020 – Dostawa pasków immunoenzymatycznych typu blot do wykonywania badań profili alergicznych wraz z dzierżawą półautomatycznego analizatora do wykonywania w/w badań
        – ogłoszenie Zamieszczono: 29.12.2020r
        – siwz PDF
        – załączniki
        – modyfikacja siwz PDF
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 36ZP/2020 – Dostawa leków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 28.12.2020r
        – siwz
        – siwz PDF
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 4
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – odpowiedzi 3
        – odpowiedzi 4
        – odpowiedzi 5
        – odpowiedzi 6
        – wyniki
Nr 35ZP/2020 – Dostawa jednorazowego sprzętu laboratoryjnego – zamknięty system podciśnieniowego (próżniowego) pobierania krwi do badań wraz z dzierżawą aparatu do automatycznego oznaczania OB w probówkach z w/w systemu
        – ogłoszenie Zamieszczono: 28.12.2020r
        – siwz
        – siwz PDF
        – załącznik 2a
        – załącznik 2b
        – informacja o zmianie terminu
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – informacja z otwarcia ofert
        – wyniki
Nr 34ZP/2020 – Dostawa lamp operacyjnych dwukopułowych w technologii LED
        – ogłoszenie Zamieszczono: 10.12.2020r
        – siwz
        – załączniki
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 32ZP/2020 – Dostawa Leków

         – link do postępowania

Nr 30ZP/2020 – Wyposażenie bloku operacyjnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 26.11.2020r
        – siwz
        – załącznik 1, 2, 3, 5
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – odpowiedzi 3
        – wyniki część 1
Nr 33ZP/2020 – Dzierżawa automatycznych analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 26.11.2020r
        – siwz
       – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 31ZP/2020 – Dzierżawa automatycznych analizatorów hematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 17.11.2020r
        – siwz
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – odpowiedzi 3
Ubezpieczenie Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
        – wyniki
Nr 27ZP/2020 – Dostawa warzyw, owoców i jaj
        – ogłoszenie Zamieszczono: 22.10.2020r
        – siwz
        – siwz PDF
        – załącznik nr 2
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 29ZP/2020 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
        – ogłoszenie Zamieszczono: 14.10.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 28ZP/2020 – Dostawa płynów do wlewów i irygacji
        – ogłoszenie Zamieszczono: 09.10.2020r
        – siwz PDF
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 1,3,5
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 26ZP/2020 – Dostawa implantów kostnych do zabiegów urazowych i ortopedycznych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 21.09.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – załącznik nr 2
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 25ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 10.09.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi
        – wyniki cześć 2
        – wyniki cześć 1
Nr 24ZP/2020 – Dostawa materiałów opatrunkowych, pieluchomajtek i pieluszek dla niemowląt
        – ogłoszenie Zamieszczono: 03.09.2020r.
        – siwz PDF
        – załącznik nr 2
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – siwz
        – załącznik nr 4
        – odpowiedzi 3
        – odpowiedzi 4
        – wyniki
Nr 23ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych i respiratora stacjonarnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 30.07.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
Nr 22ZP/2020 – Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych oraz dzierżawa analizatora równowagi kwasowo-zasadowej
        – ogłoszenie Zamieszczono: 28.07.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 21ZP/2020 – Dostawa leków i antybiotyków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 9.07.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – załącznik nr 2
        – wyniki
Nr 20ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie transportu wewnątrzszpitalnego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 8.07.2020r.
        – siwz
        – siwz PDF
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
Nr 19ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych i innych komórek Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 23.06.2020r.
        – siwz pdf
        – załącznik 1
        – załącznik 4a 4e 4f pdf
        – załącznik 4b 4c 4d pdf
        – siwz doc
        – odpowiedzi
        – wyniki
        – odwołanie
Nr 18ZP/2020 – Dostawa pieczywa
        – ogłoszenie Zamieszczono: 05.06.2020r.
        – siwz pdf
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 5
        – wyniki
Nr 17ZP/2020 – Dostawa heparyn drobnocząsteczkowych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 01.06.2020r.
        – siwz pdf
        – załącznik 2
        – załącznik 1_3_5
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 16ZP/2020 – Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 29.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – wyniki
Nr 15ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrz szpitalnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 29.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – załącznik 4a pdf
        – załącznik 4b pdf
        – załącznik 4c pdf
        – załącznik 4d pdf
        – załącznik 4e pdf
        – załącznik 4f pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi2
        – odpowiedzi3
        – wyniki część 2
Nr 14ZP/2020 – Dostawa antybiotyków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 22.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 13ZP/2020 – Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 18.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – odpowiedzi
Nr 11ZP/2020 – Świadczenie usług w zakresie utrzymywania czystości oddziałów szpitalnych oraz transportu wewnątrz szpitalnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 05.05.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – załącznik 4a
        – załącznik 4a pdf
        – załącznik 4b
        – załącznik 4b pdf
        – załącznik 4c
        – załącznik 4c pdf
        – załącznik 4d
        – załącznik 4d pdf
        – załącznik 4e
        – załącznik 4e pdf
        – załącznik 4f
        – załącznik 4f pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – odpowiedzi 3
        – odpowiedzi 4

Nr 12ZP/2020 – Dostawa preparatów i sprzętu do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego, mleka dla wcześniaków i niemowląt

        – ogłoszenie Zamieszczono: 10.04.2020r.
        – siwz doc
        – siwz pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 10ZP/2020 – Dostawa aparatu do ciągłych technik nerkozastępczych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 24.03.2020r.
        – siwz doc
        – siwz pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
 
Nr 9ZP/2020 – Dostawa materiałów szewnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 23.03.2020r.
        – siwz doc
        – siwz pdf
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 8ZP/2020 – Zakup do pracowni mikrobiologicznej szybkich, kasetowych testów diagnostycznych oraz podłoży i odczynników mikrobiologicznych do identyfikacji drobnoustrojów i badania lekowrażliwości wraz z aparatem
Nr 7ZP/2020 – Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.02.2020r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 6ZP/2020 – Dostawa leków stosowanych w schizofrenii
        – ogłoszenie Zamieszczono: 13.02.2020r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 4ZP/2020 – Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich
        – ogłoszenie Zamieszczono: 10.02.2020r.
        – siwz
        – wyniki
 
Nr 5ZP/2020 – Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmującej sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej
        – ogłoszenie Zamieszczono: 05.02.2020r.
        – siwz
Nr 3ZP/2020 – Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 04.02.2020r.
        – siwz
        – odpowiedzi
Nr 2ZP/2020 – Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 24.01.2020r.
        – siwz pdf
        – siwz
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 1ZP/2020 – Dostawa środków dezynfekcyjnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 17.01.2020r.
        – siwz
        – załącznik nr 2
        – załącznik nr 1,3,4,5,6
        – odpowiedzi
       – odpowiedzi2
       – Oświadczenie – wzór
       – wyniki
       – Sprostowanie – wyniki
 

Plan Zamówień 2019

Nr 27ZP/2019 – Dostawa leków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 04.12.2019r.
        – siwz
        – zmian siwz
        – odpowiedzi
      – odpowiedzi2
      – odpowiedzi3
      – wyniki
Nr 26ZP/2019 – Bezgotówkowy zakup paliw przy pomocy kart paliwowych dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie
        – ogłoszenie Zamieszczono: 21.11.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – załącznik 5
        – odpowiedzi
       – wyniki
Nr 25ZP/2019 – Dostawa insulin
        – ogłoszenie Zamieszczono: 31.10.2019r.
        – siwz
        – odpowiedzi
       – wyniki
Nr 24ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
        – ogłoszenie Zamieszczono: 11.10.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – odpowiedzi
        – wynik
Nr 23ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
        – ogłoszenie Zamieszczono: 30.09.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – odpowiedzi
Nr 22ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.09.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – TERMIN SKŁADANIA OFERT 27.09.2019 GODZ. 10:00
        – odpowiedzi
Nr 21ZP/2019 – Dostawa ambulansu sanitarnego typu C
        – ogłoszenie Zamieszczono: 11.09.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 2
        – załącznik 3
        – załącznik 4
        – TERMIN SKŁADANIA OFERT 18.09.2019 GODZ. 10:00
        – TERMIN SKŁADANIA OFERT 19.09.2019 GODZ. 10:00
        – odpowiedzi
Nr 20ZP/2019 – Dostawa warzyw, jabłek, jaj
        – ogłoszenie Zamieszczono: 23.08.2019r.
        – siwz
        – wyniki jajka
        – wyniki 2
Nr 19ZP/2019 – Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku
        – ogłoszenie Zamieszczono: 30.07.2019r.
        – siwz
        – załącznik 1
        – załącznik 1a
        – załącznik 2a
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – zestawienie ofert 1-7
        – zestawienie ofert 8-14
        – zestawienie ofert 15-21
        – zestawienie ofert 22-28
        – zestawienie ofert 29-35
        – wyniki
        – wyniki załącznik nr 1
Nr 18ZP/2019 – Dostawa artykułów spożywczych 
        – ogłoszenie Zamieszczono: 17.07.2019r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 17ZP/2019 – Dostawa implantów kostnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 17.07.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 16ZP/2019 – Usługa prania bielizny szpitalnej
        – ogłoszenie Zamieszczono: 05.07.2019r.
        – siwz
        – siwz zmiana
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 15ZP/2019 – Dostawa pieczywa
        – ogłoszenie Zamieszczono: 04.06.2019r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 14ZP/2019 – Dostawa środków kontrastowych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 27.05.2019r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 13ZP/2019 – Dostawa leków
        – ogłoszenie Zamieszczono: 27.05.2019r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 12ZP/2019 – Dostawa warzyw, jabłek i jaj
        – ogłoszenie Zamieszczono: 25.04.2019r.
        – siwz
        – wyniki
Nr 11ZP/2019 – Usługa utrzymywania czystości i transportu wewnątrzszpitalnego
        – ogłoszenie Zamieszczono: 19.04.2019r.
        – siwz
        – załącznik 4a
        – załącznik 4b
        – załącznik 4c
        – załącznik 4d
        – załącznik 4e
        – załącznik 4f
        – odpowiedzi
        – wyniki
 
Nr 10ZP/2019 – Dostawa mięs i wędlin oraz drobiu świeżego 
        – ogłoszenie Zamieszczono: 26.03.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – wyniki
        – wyniki 2 
        – wyniki 3 
        – wyniki 4 
Nr 9ZP/2019 – Dostawa aparatu RTG
        – ogłoszenie Zamieszczono: 20.03.2019r.
        – siwz
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 8ZP/2019 – Dostawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej, obuwia, odzieży operacyjnej, koców i poduszek
        – ogłoszenie Zamieszczono: 14.03.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – odpowiedzi
        – wyniki
Nr 7ZP/2019 – Usługa prania bielizny szpitalnej
        – ogłoszenie Zamieszczono: 14.03.2019r.
        – siwz
        – odpowiedzi
Nr 6ZP/2019 – Dostawa aparatu RTG
        – ogłoszenie Zamieszczono: 20.02.2019r.
        – siwz
        – odpowiedzi 
Nr 5ZP/2019 – Dzierżawa automatycznego analizatora biochemicznego oraz automatycznego analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników
        – ogłoszenie Zamieszczono: 18.02.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2a
        – załącznik 2b
        – załącznik 3a
        – załącznik 3b
        – odpowiedzi
        – odpowiedzi 2
        – wyniki
Nr 4ZP/2019 – ODBIÓR, TRANSPORT I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW MEDYCZNYCH
        – ogłoszenie Zamieszczono: 11.02.2019r.
        – siwz
        – wyniki

Nr 3ZP/2019 – Dostawa bielizny szpitalnej i odzieży

Nr 2ZP/2019 – Dostawa nabiału i wyrobów mleczarskich
        – ogłoszenie Zamieszczono: 16.01.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2
        – wyniki
Nr 1ZP/2019 – Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych: równowagi kwasowo – zasadowej, elektrolitów i CO-oksymetrii wraz z  dostawą odczynników, materiałów zużywalnych i kontrolnych
        – ogłoszenie Zamieszczono: 08.01.2019r.
        – siwz
        – załącznik 2a
        – załącznik 2b
        – odpowiedzi
        – wyniki 
 

 

Dla osób niedowidzących