Stowarzyszenie „Szpital dla Wszystkich”

Jeśli chcieliby Państwo wspomóc finansowo Szpital, informujemy, że wszelkie dobrowolne opłaty na rzecz Szpitala można wpłacać na konto Stowarzyszenia „Szpital dla Wszystkich” (nr 59 8941 0006 0018 2357 2000 0010) ew. z dopiskiem wskazującym cel np. „ZOL”. Zachęcam również do przekazania Stowarzyszeniu 1 % swojego podatku z deklaracji rocznej PIT (nr KRS – 0000036514). Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego. Od początku istnienia wspomaga rozwój naszego Szpitala i działa na rzecz poprawy warunków opieki nad pacjentami.

Darowizny rzeczowe prosimy zgłaszać do Administracji Szpitala (Dział Ekonomiczno-Księgowy, Dyrekcja). Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.

 

 Cele Stowarzyszenia:

    Celem Stowarzyszenia jest pomoc finansowa i rzeczowa dla polskich szpitali i ich pacjentów zmierzająca do  poprawy warunków diagnozowania, leczenia, rehabilitacji i promocji zdrowia
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków i jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.
Siedziba
Stowarzyszenie „Szpital dla Wszystkich”
ul. Szpitalna 24
77-400 Złotów
woj. wielkopolskie
REGON – 570201850
NIP – 767-14-63-216
Data wpisu w KRS –  30-05-2005
Numer KRS – 0000036514
Nr konta 59 8941 0006 0018 2357 2000 0010
Spółdzielczy Bank Ludowy Złotów
Zarząd Stowarzyszenia:
1. Jerzy Ćwiszewski – przewodniczący.
 Adres zamieszkania: ul. Promykowa 31, 77- 400 Złotów
2. Jerzy Janiak – zastępca przewodniczącego.
Adres zamieszkania: ul. Bohaterów Westerplatte 16/24, Złotów
3. Iwona Smolińska – skarbnik.
Adres zamieszkania – Blękwit 56,  77- 400 Złotów
Członkowie Stowarzyszenia:
Lp
Imię i nazwisko
1 Stanisław Chmielewski
2 Jerzy Ćwiszewski
3 Jerzy Janiak
4 Teresa Dziwińska
5 Iwona Bech
6 Maria Flisikowska
7 Aneta Cieślik
8 Iwona Smolińska
9 Karina Manikowska
10 Jolanta Konieczna
11 Regina Konitzer
12 Justyna Zolińska
13 Krzysztof Barszczewski
14 Ilona Belka
15 Grażyna Tereszczuk
16 Andrzej Łukaszewicz

 

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2018

– pobierz

Dla osób niedowidzących