Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego
ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów
NIP 767-14-49-305
REGON 0003-00009
BDO 000092629
Centrala telefoniczna: 67 263-22-33 (połączenia na oddziały)
Sekretariat Dyrekcji: 67 263-25-10
Fax: 67 263-58-78
e-mail: sekretariat@szpital.zlotow.pl

e-mail DLA MEDIÓW: media@szpital.zlotow.pl

e-mail DLA PACJENTÓW: prawapacjenta@szpital.zlotow.pl

Adres skrytki ePUAP:  /joanharb-tur_szpital/SkrytkaESP

Zasady pracy szpitalnej centrali telefonicznej Szpitala Powiatowego im. A.Sokołowskiego w Złotowie .
– od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00 rozmowy przychodzące do szpitala będzie łączyła telefonistka
– od godz. 16.00 do 8.00 dnia następnego, a także w dni wolne od pracy ( soboty, niedziele, święta ) centrala zostanie przełączona na system pracy automatycznej
W tym przypadku aby uzyskać połączenie należy wybrać numer centrali telefonicznej szpitala 067-263-22-33 i po usłyszeniu zgłoszenia centrali wybrać we własnym telefonie numer wewnętrzny do , którego chcemy uzyskać połączenie lub poczekać.

Jednocześnie Dyrekcja Szpitala przypomina ,że personel medyczny z uwagi na przepisy prawne nie udziela telefonicznie informacji o stanie zdrowia pacjenta .

Z poważaniem
Joanna Harbuzińska-Turek
Dyrektor Szpitala

SZPITAL POWIATOWY im. A. SOKOŁOWSKIEGO w ZŁOTOWIE

SPIS   TELEFONÓW   NA  ODDZIAŁACH   I  INNYCH   KOMÓRKACH

 

tel. 67-263-22-33

 

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

425 – kierujący oddziałem

462 – pielęgniarka oddziałowa

452 – gabinet lekarski

498 – sekretariat

320 – dyżurka pielęgniarek (strona A)

460 – dyżurka pielęgniarek (strona B)

450 – dyżurka pielęgniarek (strona C)

343 – telefon do pacjentów (strona A)

495 – telefon do pacjentów (strona B)

494 – telefon do pacjentów (strona C)

 

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Z PODODDZIAŁEM NOWORODKÓW

449 – lekarz kierujący oddziałem ginekologiczno-położniczym

457 – pielęgniarka oddziałowa

442 – gabinet lekarski

456 – sekretariat

453 – dyżurka pielęgniarek położnych

455 – telefon do pacjentek położniczych

451 – dyżurka pielęgniarek ginekologicznych

435 – telefon do pacjentek ginekologicznych

446 – lekarz kierujący pododdziałem noworodków

463 – dyżurka pielęgniarek noworodkowych

 

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY 

429 – lekarz kierujący

438 – pielęgniarka oddziałowa

409 – gabinet psychologa

333 – gabinet psychologa

486 – gabinet lekarski

332 – gabinet lekarski

358 – gabinet lekarski

488 – sekretariat

417 – dyżurka lekarska nocna po 1500

491 – dyżurka pielęgniarek str. męska

416 – dyżurka pielęgniarek str. żeńska

402 – dyżurka terapii zajęciowej

342 – dyżurka pielęgniarek str. żeńska II odcinek

306 – dyżurka pielęgniarek str. męska II odcinek

448 – dyżurka oddziału dziennego

406- dyżurka oddziału detoksykacyjnego

404 – telefon do pacjentów psychiatria żeńska

418 – telefon do  pacjentów psychiatria męska

408 – pracownik socjalny

 

SZPITALNY  ODDZIAŁ  RATUNKOWY

436 – gabinet lekarski

500 – pielęgniarka oddziałowa

419 – dyżurka ratowników

330 – dyżurka pielęgniarek SOR

470 – sekretariat

 

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY  I ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

475 – lekarz kierujący

350 – pielęgniarka oddziałowa

401 – dyżurka pielęgniarek

302 – telefon do pacjentów

 

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

427 – lekarz kierujący

493 – pielęgniarka oddziałowa

412 – gabinet lekarski

422 – sekretariat

423 – dyżurka pielęgniarek str. żeńska

428 – dyżurką pielęgniarek str. męska

490 – telefon do pacjentów str. żeńska

337 – telefon do pacjentów str. męska

 

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

426 – lekarz kierujący / gabinet lekarski

357 – pielęgniarka oddziałowa

497 – sekretariat

421 – dyżurka pielęgniarek

411 – telefon do pacjentów

 

ODZIAŁ  ANESTEZJOLOGII  I I NTENSYWNEJ  TERAPII

424 – lekarz kierujący

327 – gabinet lekarski

316 – dyżurka pielęgniarek

 

PRACOWNIE:

489 – gabinet kierownika RTG i TK

459 – technicy (stanowisko techników RTG przy o.WEW)

492 – RTG łącznik (w budynku chirurgii)

318 – rejestracja PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)

407 – pracownia diagnostyki sonograficznej i endoskopowej

 

TRANSPORT  SANITARNY

67-263-35-02 lub wew. 346

 

ODDZIAŁ  TERAPII UZALEŻNIEŃ  PIECEWO

67-266-40-63

 

REHABILITACJA

303 – rejestracja

304 – kierownik

 

APTEKA

310 – kierownik

431 – pracownicy apteki

 

LABORATORIUM

314 – kierownik

312 – bakteriologia i mikrobiologia

300 – serologia

473 – sekretariat

 

PROSEKTORIUM

413 – technik

tel. kom. 604-640-891

 

PORADNIE

311 – Poradnia Chirurgiczna

311 – Poradnia Chirurgii Onkologicznej

328 – Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

348 – Poradnia Endokrynologiczna

352 – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

325 – Poradnia Kardiologiczna

307 – Poradnia leczenia uzależnień

339 – Poradnia Otolaryngologiczna

348 – Poradnia Pulmonologiczna

348 – Poradnia Reumatologiczna

307 – Poradnia Zdrowia Psychicznego

 

ADMINISTRACJA

465 – Sekretariat dyrekcji

485 – Pielęgniarka Naczelna

305 – Pielęgniarka Epidemiolog

336 – Kierownik działu kadr i płac, Inspektor Ochrony Danych

482 – Dział kadr i płac

481 – Główna Księgowa

334 – Z-ca Głównej Księgowej

340 – Księgowość

483 – Kasa

445 – Kierownik Działku analiz statystyki medycznej

432 – Dział analiz i statystyki medycznej

420 – Dział Techniczno-Administracyjny

465 – Koordynator ds. Zarządzania Środowiskowego i Promocji

484 – Informatyk

301 – Inspektor ds. BHP

469 – Inspektor ds. Obronności i Ochrony p/poż.

Dla osób niedowidzących