Rehabilitacja dla osób, które przeszły COVID-19
Zmień rozmiar czcionki:

W Dziale Rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Złotowie możliwe jest odbycie rehabilitacji przez osoby, które przebyły chorobę COVID-19. Rehabilitacja realizowana jest zarówno w warunkach ambulatoryjnych jak i domowych na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Warunki kwalifikacji do świadczenia: Świadczeniem programu obejmuje się pacjentów, którzy przebyli COVID-19. Rozpoczęcie rehabilitacji następuje w terminie do 6 miesięcy od zakończenia leczenia COVID-19.