Zmień rozmiar czcionki:

Odnosząc się do ograniczenia świadczeń w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym dniach 1-3 października 2021 r.wyjaśniam, że miało to związek ze zmniejszeniem zatrudnionego personelu lekarskiego.  W celu uniknięcia w przyszłości podobnych zdarzeń podjąłem działania organizacyjne, aby personel lekarski był  w stanie w pełni zabezpieczyć ciągłe funkcjonowanie naszego Oddziału. Nie zachodziło zagrożenie bezpieczeństwa, funkcjonowała przez ten okres Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki oraz odbywały się przyjęcia do Szpitala w trybie nagłym.

 
 Dyrektor

Lek. Artur Bobruk