Zmień rozmiar czcionki:

Drodzy Pacjenci.


W związku z opublikowaniem przez RM w dniu 25.03.2022r Rozporządzenia w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii od 1 04 2022 roku w Szpitalu Powiatowym im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie nastąpiły zmiany organizacyjne:


1. Nie ma już pre-triażu (badania i ankiety w kontenerze), wszyscy pacjenci w maskach zakrywających nos i usta udają się bezpośrednio do oddziałów                  i komórek ,gdzie ma być udzielone świadczenie medyczne.
2. Wszyscy pacjenci ,którzy mają zaplanowane zabiegi operacyjne zostają zwolnieni z wykonywania przed przyjęciem testów w kierunku SARS-CoV-2
3. Wykonywanie testów w kierunku SARS-Cov-2 w sytuacjach uzasadnionych klinicznie jako element diagnostyki różnicowej pozostaje w gestii lekarza
4. Punk wymazowy dotychczas funkcjonujący w pawilonie na terenie Szpitala zostaje zamknięty.
5. Badania komercyjne – testy antygenowe w kierunku SARS-CoV-2 będą wykonywane w pracowni mikrobiologii w laboratorium Szpitala po uprzedniej                  rejestracji telefonicznej nr telefonu 672632233 wew. 312( zgłoszenia w godzinach od 7.30 do 13.00 ),wymazy będą wykonywane w godzinach 7.30-10.00          od poniedziałku do piątku począwszy od 05.04.2022 roku  
6. Porody rodzinne będą się odbywały bez konieczności wykonania testu przy jednoczesnym zachowaniu reżimu sanitarnego.

Bardzo prosimy aby osoby chore ,przeziębione (katar, kaszel) poinformowały personel medyczny zaraz po przybyciu do Szpitala.