Drukuj
Zmień rozmiar czcionki:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie przeprowadziła ćwiczenia zgrywające dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz zastępów PSP na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Powiatowego w Złotowie.

 

Do pozorowanego pożaru w jednym z pomieszczeń zadysponowane zostały trzy samochody ratowniczo-gaśnicze GBA wsparte samochodem specjalnym z drabiną mechaniczną SD31. Szkoleniowe założenie obejmowało m.in. ewakuację osób poszkodowanych i zagrożonych, podjęcie działań gaśniczych oraz doskonalenie współpracy ze służbami medycznymi. Całość działań koordynowana była przez kadrę dowódczą jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz wydziału ds. operacyjnych i kontrolno-rozpoznawczych przy współdziałaniu z kadrą zarządzającą złotowskiego szpitala. Łącznie w działaniach zaangażowanych było 24 strażaków z OSP Głomsk, OSP Podróżna, KP PSP Złotów wspieranych przez kadrę i pracowników placówki medycznej. W rolę „pozorantów” wcielili się uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Złotowie. Dziękujemy za zaangażowanie.

 

Prowadzenie tego typu szkoleń pozwala nam zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów naszego szpitala i zminimalizować skutki w przypadku wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń pożarowych. Staramy się, aby złotowski szpital był bezpieczny pod każdym względem.

(ab), info, KPPSP

20220927_100854.jpg 20220927_100858.jpg 20220927_101015.jpg

20220927_101035.jpg 20220927_101101.jpg 20220927_101133.jpg

20220927_101200.jpg 20220927_101225.jpg 20220927_101228.jpg

20220927_101230.jpg 20220927_101235.jpg 20220927_101349.jpg

20220927_101435.jpg 20220927_102019.jpg 20220927_102027.jpg

20220927_102440.jpg 20220927_103538.jpg 61b93ca3-e382-4b87-a7e4-1fd61990cc85.jpg

c62be5bc-7389-4c74-a9ed-85c840833505.jpg e69a7e60-1df0-4286-b0c8-c12945c63904.jpg