Zmień rozmiar czcionki:

Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie otrzymał certyfikat poświadczający udział w 2022 roku w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieką zdrowotną i zużycia antybiotyków.

 

Od 2018 roku Szpital Powiatowy w Złotowie bierze udział w badaniu punktowym występowania zakażeń związanych z opieka zdrowotną i zużyciem antybiotyków. Badania punktowe są prowadzone jako badania wieloośrodkowe o zasięgu ogólnokrajowym i międzynarodowym. 

Badania zostały przeprowadzone w oparciu o metodologię opracowaną przez Europejskie Centrum Profilaktyki i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) .

Celem badań jest  ocena występowania zakażeń szpitalnych oraz stosowania antybiotyków w szpitalach pełniących ostry dyżur, co wiąże się z racjonalnym stosowaniem antybiotykoterapii oraz wpływa na zwiększenie jakości opieki zdrowotnej.

 

Zespół Zakażeń Szpitalnych  przeprowadził badanie. Badanie zostało zweryfikowane pozytywnie przez krajowego koordynatora badania PPS zakażeń szpitalnych w Polsce dr hab. n. med. Aleksandra Deptułę, potwierdzone otrzymaniem certyfikatu dla szpitala.

 

Za przeprowadzenie badań na terenie Szpitala Powiatowego w Złotowie odpowiedzialne są pielęgniarki epidemiologiczne: mgr Karina Manikowska oraz mgr piel. Anna Wiśniewska.

(ab)

 

PL270