Zmień rozmiar czcionki:

Szpital Powiatowy w Złotowie zakupił dwa detektory Vieworks Vivix-S. Zastosowanie nowoczesnego sprzętu pozwala na obniżenie dawki jaką otrzymuje pacjent w czasie badania.

 

Radiografia cyfrowa (DR) to metoda alternatywna dla tradycyjnych (analogowych) zdjęć rentgenowskich, umożliwiająca uzyskanie zapisu zdjęcia w formie cyfrowej. - Wśród nowoczesnych systemów radiografii występuje podział wyróżniający dwie techniki wyszczególniający radiografię cyfrową pośrednią. Taką mieliśmy od 2010 roku i bezpośrednią, na której pracujemy obecnie – mówi Patryk Król, kierownik Zespołu Techników.

Systemy pośrednie do rejestracji obrazu wykorzystują pokrytą fosforem płytę pamięciową, która zapisuje obraz utajony, odczytywany dopiero później przez specjalny skaner.

W systemach bezpośrednich do rejestrowania promieniowania używa się cyfrowego detektora.

Obraz badanego elementu wyświetlany jest na ekranie komputera zaraz po zakończeniu ekspozycji.

 

Zapraszamy na badania do naszej nowoczesnej pracowni.

(ab)