Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540111236-N-2019 z dnia 04-06-2019 r.
Złotów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 552465-N-2019
Data: 27/05/2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 30000900000000, ul. ul. Szpitalna  28, 77-400  Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 2632233 w. 420, e-mail andrzej.lukaszewicz@wp.pl, faks 672 635 878.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.zlotow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.1
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-06-05, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2019-06-07, godzina: 10:00

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych