Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego
Zamawiający
Ogłoszenie nr 540159878-N-2019 z dnia 01-08-2019 r.
Złotów:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 574928-N-2019
Data: 17-07-2019
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Szpital Powiatowy im. A. Sokołowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 30000900000000, ul. ul. Szpitalna  28, 77-400  Złotów, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 067 2632233 w. 420, e-mail andrzej.lukaszewicz@wp.pl, faks 672 635 878.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.zlotow.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 02-08-2019, godzina 10:00.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 06-08-2019, godzina 10:00.

 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych