Zmień rozmiar czcionki:

W celu skorzystania z pomocy Centrum Zdrowia Psychicznego należy zgłosić się do Punktu Zgłoszeniowo-Koordynacyjnego, który udziela świadczeń od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00. Tel. 672 632 233 wew. 307.

Nie jest wymagane skierowanie ani wcześniejsza rejestracja.

Pomoc jest bezpłatna.

Wykwalifikowany personel (psycholog, pielęgniarka, terapeuta, ew. lekarz psychiatra) udziela informacji, co do możliwych form pomocy, odpowie na pytania, skieruje do odpowiedniej instytucji bądź opracuje indywidualny plan opieki dostosowany do aktualnych potrzeb zdrowotnych.

Z pomocy Centrum może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu złotowskiego, który ukończył 18 lat.