Zmień rozmiar czcionki:

1. Do podstawowych zadań Hospicjum Domowego należy świadczenie usług medycznych w domu chorego po uzgodnieniu terminu z pacjentem, rodziną lub opiekunem. Świadczenie usług medycznych w domu chorego wykonuje lekarz i pielęgniarka.

2. Personel Hospicjum Domowego udziela świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej pacjentom cierpiącym na nieuleczalnie postępujące schorzenia.

3. Pacjentów obejmuje się opieką na podstawie skierowania lekarskiego.