Szkolenie na Oddziale Terapii Uzależnień w Piecewie: Wzmacnianie Wiedzy na Rzecz Leczenia Uzależnień

W dniu 16 listopada br. Oddział Terapii Uzależnień w Piecewie był miejscem inspirującego szkolenia, skierowanego do kluczowych uczestników procesu leczenia uzależnień. Wydarzenie zgromadziło członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, kuratorów oraz przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich. Tematem szkolenia były objawy i mechanizmy uzależnienia, a także program terapii i procedury przyjmowania pacjentów do Oddziału Terapii Uzależnień w … Czytaj dalej Szkolenie na Oddziale Terapii Uzależnień w Piecewie: Wzmacnianie Wiedzy na Rzecz Leczenia Uzależnień