Szkolenie na Oddziale Terapii Uzależnień w Piecewie: Wzmacnianie Wiedzy na Rzecz Leczenia Uzależnień

W dniu 16 listopada br. Oddział Terapii Uzależnień w Piecewie był miejscem inspirującego szkolenia, skierowanego do kluczowych uczestników procesu leczenia uzależnień. Wydarzenie zgromadziło członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracowników socjalnych, kuratorów oraz przedstawicieli stowarzyszeń abstynenckich. Tematem szkolenia były objawy i mechanizmy uzależnienia, a także program terapii i procedury przyjmowania pacjentów do Oddziału Terapii Uzależnień w Piecewie.

Udział w szkoleniu wzięło 44 osób, reprezentujące różnorodne dziedziny pracy związanej z leczeniem uzależnień. Spotkanie było prowadzone i przez doświadczonych specjalistów z OTU Piecewo, w tym psychologa panią mgr Katarzynę Mikszto i wybitnego specjalistę psychoterapii uzależnień pana mgr Krzysztofa Staniewskiego. Nad całością czuwała pani oddziałowa mgr Anna Ciecieląg.

Zainteresowanie szkoleniem było tak duże że musieliśmy ograniczyć liczbę uczestników. Jednakże widząc bardzo duże zainteresowanie  omawianymi problemami szkolenie będzie powtórzone  oraz będą odbywać się spotkania cyklicznie.

Nie tylko wiedza była głównym celem tego wydarzenia; organizatorzy zadbali o atmosferę networkingową, oferując uczestnikom możliwość wymiany doświadczeń w czasie przerw, podczas których zaserwowano smakowity poczęstunek.

Na zakończenie szkolenia wszyscy uczestnicy otrzymali zasłużone zaświadczenia potwierdzające ich udział. To wydarzenie nie tylko wzbogaciło wiedzę z zakresu terapii uzależnień, lecz także zainspirowało do dalszej współpracy i podnoszenia jakości świadczonych usług na rzecz osób zmagających się z uzależnieniami.

Skip to content