Menu serwisu
Start
Patron Szpitala
Dyrekcja szpitala
Oddziały szpitalne
Transport sanitarny
Blok Operacyjny
Poradnie specjalistyczne
NiSOZ
Diagnostyka medyczna
Rehabilitacja i fizykoterapia
Centralna Sterylizatornia
Epidemiologia
Prawa pacjenta
Dokumentacja medyczna
Przetargi
Praca i ogłoszenia
Kontakt z nami
Certyfikaty
Księgowość
Cennik usług szpitala 2017
Kuchnia
Szpital dla Wszystkich
Szukaj
Poczta
Środki unijne
Informacja dla osób niepełnosprawnych
Przetargi archiwum
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
Start arrow Diagnostyka medyczna arrow Pracownia TK
Pracownia Tomografi Komputerowej

Kierownik Pracowni TK i RTG:: spec. radiolog Kazimierz Kubat
Lekarze: spec. radiologii i diagnostyki obrazowej Marcin Kucner
Technicy RTG: Alicja Stelmach, Agata Napierajczyk, Agata Iwańczyk, Agata Słupska, Paulina Żyhałko, Patryk Król
Pielęgniarka: Grażyna Nowak
tel. 67 263 22 33 wew.318


  Image        

Szpital Powiatowy w Złotowie udostępnia możliwość skorzystania z usług komercyjnych

Tomografii Komputerowej. Pracownia TK wyposażona jest w nowoczesny tomograf komputerowy firmy SIEMENS Somatom Scope Power (24 rzędowy, 16 warstwowy). W pracowni wykonywane są następujące badania:
- KT głowy,
- KT szyi,
- KT klatki piersiowej,
- KT jamy brzusznej,
- KT miednicy małej,
- KT kręgosłupa,
- KT kości i stawów 
- Angio TK


Cene badania określa cennik usług Szpitala - pobierz

Badanie TK wykonywane jest wyłącznie na zlecenie lekarza

Wzór skierowania:  Skierowanie na badanie tomografii komputerowej - pobierz

REJESTRACJA

Rejestracja osobista lub przez osoby trzecie:
poniedziałek - piatek w godz. 08:30 - 12:00, 13:15 - 14:30


tel. 67 263 22 33 wew.318

Wydawanie wyników:
- wyniki można odbierać w rejestracji w godzinach 08:30 - 12:00, 13:15 - 14:30
- wynik można odebrać na podstawie identyfikatora z numerem i datą badania
- wyniki badań rejestruje się na płytach CD


Informacje dla pacjentów i lekarzy kierujących

Tomografia komputerowa – informacje dla pacjenta

W przypadku zlecenia przez lekarza badania tomografii komputerowej każdy pacjent powinien jednak zapoznać się

z poniższymi informacjami, a następnie wyrazić świadomą, pisemną zgodę na wykonanie badania.


Charakter i przebieg badania 

Tomografia komputerowa jest nowoczesną, nieinwazyjną metodą obrazowania.

Badanie jest wykonywane przez technika rtg pod nadzorem lekarza radiologa i trwa od kilku do kilkunastu minut.

W większości przypadków (zawsze gdy są podawane środki kontrastowe) pacjent winien zgłaszać się do badania na czczo

(minimum 4-5 godzin bez posiłku).

W czasie badania pacjent umieszczony jest na specjalnym stole, który przesuwa się w trakcie skanowania.

Badany obszar jest skanowany wiązką promieniowania rtg, a następnie system komputerowy generuje obrazy przekrojów ciała pacjenta.

Badany powinien leżeć nieruchomo - w przeciwnym razie uzyskane obrazy będą nieostre i niemożliwe do oceny przez lekarza radiologa.

W niektórych badaniach pacjent może być proszony o wstrzymanie oddechu na kilkanaście sekund.

W większości badań tomografii komputerowej konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego.

W niektórych badaniach tomografii komputerowej (ocena jamy brzusznej, miednicy) konieczne jest ponadto wcześniejsze doustne,

ewentualnie również podczas badania doodbytniczne podanie środka kontrastowego.


UWAGA!

Do wykonania badania z użyciem środka kontrastowego należy oznaczyć poziom kreatyniny w surowicy krwi, maksymalnie do 10 dni

przed wyznaczonym terminem badania.

Przeciwwskazania do badań TK

Nie ma przeciwwskazań bezwzględnych do wykonywania badania TK.

Przeciwwskazania względne do wykonania badania TK:

  • brak zgody pacjenta na badanie,
  • ciąża,
  • uczulenie na środki kontrastowe (przeciwwskazania przy podaniu środka kontrastowego).

Środki kontrastowe

W większości badań tomografii komputerowej konieczne jest dożylne podanie środka kontrastowego.

Aktualnie stosuje się nowoczesne jodowe, niejonowe środki kontrastowe, cechujące się niskim ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych.

W przypadku zlecenia przez lekarza badania tomografii komputerowej z dożylnym środkiem kontrastowym, każdy pacjent powinien jednak

zapoznać się z poniższym zestawieniem stanów wpływających na decyzję o podaniu takiego środka oraz zestawieniem możliwych działań niepożądanych, a następnie wyrazić świadomą, pisemną zgodę na jego zastosowanie.

W niektórych badaniach tomografii komputerowej (ocena jamy brzusznej, miednicy) konieczne jest ponadto wcześniejsze doustne,

ewentualnie również podczas badania doodbytniczne podanie środka kontrastowego.

                                              

Stany wpływające na decyzję o dożylnym podaniu środka kontrastowego:

Przed zastosowaniem środka kontrastowego należy poinformować lekarza o występowaniu  któregokolwiek z poniższych stanów:

-       ciąży lub zamiarze zajścia w ciążę,

-       karmieniu piersią lub zamiarze karmienia piersią,

-       astmie lub innego rodzaju alergii,

-       alergii na środki kontrastowe zawierające jod, jopromid lub dowolną substancję pomocniczą,

-       reakcji na środki kontrastowe w przeszłości,

-       zaburzeniach czynności nerek,

-       chorobach serca i układu krążenia,

-       cukrzycy,

-       padaczce i innych zaburzeniach ze strony układu nerwowego,

-       zaburzeniach krążenia w mózgu, np. udarze,

-       nadczynności tarczycy lub podejrzeniu o nadczynność tarczycy, obrzęku szyi spowodowanym powiększeniem tarczycy (wole),

-       trwającym lub planowanym leczeniu chorób tarczycy jodem radioaktywnym,

-       planowanym badaniu scyntygraficznym z jodem radioaktywnym,

-       szpiczaku mnogim lub paraproteinemii,

-       chorobach z autoagresji,

-       miastenii,

-       nadciśnieniu spowodowanym występowaniem guza chromochłonnego nadnerczy,

-       przyjmowaniu specjalnych leków, w tym doustnych przeciwcukrzycowych (biguanidy – metformina), neuroleptyków,

        leków przeciwdepresyjnych, beta-adrenolityków,  interleukiny 2,

-       regularnym piciu alkoholu,

-       homocystynurii.


Jeśli wystąpi którykolwiek z powyższych stanów, lekarz zdecyduje, czy możliwe jest przeprowadzenie badania ze środkiem kontrastowym.


Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, środek kontrastowy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane związane z dożylnym stosowaniem jodowych środków kontrastowych zwykle są przejściowe i mają

niewielkie nasilenie, jednak opisywano również reakcje o ciężkim lub zagrażającym życiu przebiegu. Najczęściej występują

nudności, wymioty, ból oraz uczucie ciepła.

Większość reakcji ubocznych występuje w ciągu pierwszej godziny od podania, jednak niekiedy dochodzi do reakcji opóźnionych

(po kilku godzinach lub kilku dniach od podania).

Układ narządów

Często

(rzadziej niż 1/10

częściej niż 1/100)

Niezbyt często

(rzadziej niż 1/100

częściej niż 1/1000)

Rzadko

(rzadziej niż 1/1000

częściej niż 1/10000)

Odpornościowy

 

Reakcje rzekomoanafilaktyczne / nadwrażliwości

Wstrząs rzekomoanafilaktyczny (również przypadki zakończone zgonem)

Dokrewny

 

 

Zaburzenia czynności tarczycy, przełom tyreotoksyczny

Nerwowy, zaburzenia psychiczne

 

Zawroty głowy, niepokój

Parestezje / niedoczulica, splątanie, lęk, pobudzenie, niepamięć, zaburzenia mowy, senność, utrata przytomności, śpiączka, drżenia, drgawki, niedowład / porażenie, niedokrwienie / zawał mózgu, udar krwotoczny mózgu.

Przejściowa, korowa utrata wzroku.

Oczy

 

Zmniejszenie ostrości / zaburzenia widzenia

Zapalenie spojówek, łzawienie

Uszy

 

 

Zaburzenia słuchu

Serce

 

Zaburzenia rytmu

Kołatania serca, ból / uczucie ucisku w klatce piersiowej, bradykardia, tachykardia, zatrzymanie krążenia, niewydolność serca, niedokrwienie / zawał mięsnia sercowego, sinica.

Naczynia krwionośne

 

Rozszerzenie naczyń krwionośnych

Niedociśnienie lub nadciśnienie tętnicze, wstrząs.

Skurcz naczyń krwionośnych, incydenty zakrzepowo-zatorowe

Oddechowy

 

Kichanie, kaszel

Nieżyt nosa, duszność, obrzęk błony śluzowej, astma, chrypka, obrzęk krtani / gardła / języka / twarzy, skurcz oskrzeli, skurcz krtani / gardła, obrzęk płuc, niewydolność oddechowa, zatrzymanie oddychania.

Pokarmowy

Nudności

Wymioty, zaburzenia smaku

Podrażnienie gardła, dysfagia, obrzęk ślinianek, ból brzucha, biegunka

Skóra i tkanka podskórna

 

Pokrzywka, świąd, osutka, rumień

Obrzęk naczyniowo-ruchowy, zespół objawów śluzówkowo-skórnych (np. zespół Stevensa i Johnsona lub zespół Lyella)

Nerki i drogi moczowe

 

Zaburzenia czynności nerek

Ostra niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Uczucie gorąca lub bólu, ból głowy

Złe samopoczucie, dreszcze, zwiększona potliwość, reakcje wazowagalne

Bladość, zmiany temperatury ciała, obrzęki

Ból w miejscu podania, niewielkie ocieplenie oraz obrzęk, zmiany zapalne i uszkodzenie tkanek w przypadku wynaczynienia

Środek kontrastowy podany doustnie, ewentualnie doodbytniczno, może wywołać biegunkę, która ustępuje z chwilą opróżnienia

jelita ze środka kontrastowego. U pacjentów z zapaleniem jelit choroba może czasowo zaostrzyć się. Sporadycznie mogą wystąpić

nudności, wymioty. W pojedynczych przypadkach obserwowano reakcje skórne (pokrzywka) wówczas, gdy możliwe jest wystąpienie reakcji anafilaktoidalnych, które mogą rozwinąć się do postaci wstrząsu

 

 

 

Jesteś naszym 880192 odwiedzającym