Kierownik Apteki: mgr Witold Wypych

KONTAKT:

Apteka świadczy usługi farmaceutyczne w oparciu o obowiązujące Prawo Farmaceutyczne, GMP (Good Manufacturing Practice), wytyczne inspekcji farmaceutycznej PIC /S , Rezolucję Rady Europy (Rezolucja Komitetu Ministrów CM/ResAP(2011)1, Standardy jakościowe żywienia pozajelitowego oraz procedury i instrukcje opracowane w aptece.

Apteka Szpitalna zaopatruje w produkty lecznicze i wyroby medyczne oddziały szpitalne oraz poradnie i pracownie mieszczące się przy ul. Szpitalnej 28.

Apteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.35.W Święta i dni wolne od pracy Apteka jest czynna w zależności od wezwania .

W zakres Działalności Apteki wchodzi:

 • Wydawanie, przyjmowanie, ewidencjonowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
 • Sporządzanie leków recepturowych:
  • receptura klasyczna
 • Udzielanie informacji o lekach i wyrobach medycznych.
 • Sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego.
 • Apteka dysponuje Pracownią Żywieniową w której wytwarzane są mieszaniny do żywienia pozajelitowego. Odbywa się to na podstawie najnowszych wytycznych Polskiego Towarzystwa farmaceutycznego (Sekcja Żywienia Do I Pozajelitowego),W roku 2017 wykonano 296 mieszanin tego typu.
 • Kontrola apteczek oddziałowych przez farmaceutów przypisanych do opieki nad daną jednostką,(analiza stanów magazynowych leków i wyrobów medycznych, gospodarka środkami odurzającymi i psychotropowymi, warunki przechowywania leków i warunki przygotowywania leków, reklamacji dostaw niezgodnych z zamówieniem)
 • Tworzenie analiz farmakoekonomicznych na potrzeby Dyrekcji, Komitetu Terapeutycznego itp.
 • Opracowanie odpowiednich procedur zwiększających bezpieczeństwo PACJENTA oraz personelu medycznego.
  • Zasady uzyskiwania produktów leczniczych w trybie nagłym.
  • Postępowanie z produktami Leczniczymi wstrzymanymi lub wycofanymi z obrotu.
  • Postępowanie z niewykorzystanymi produktami leczniczymi..
  • Postępowanie z przeterminowanymi produktami leczniczymi i medycznymi.
  • Zasady postępowania z lekiem stanowiącym własność pacjenta.
  • Tryb zaopatrzenia w produkty lecznicze i materiały opatrunkowe oraz prawidłowe ich przechowywanie w oddziałach, zakładach, pracowniach, poradniach szpitala.
 • Udział w przygotowaniu specyfikacji przetargowych – 49 umów przetargowych.
 • Opracowanie i aktualizowanie Receptariusza Szpitalnego

Kierownik Apteki jest członkiem różnych komitetów na terenie szpitala, jak np. Komitet Terapeutyczny, Komitet ds. Zakażeń Wewnątrzszpitalnych .

W Aptece prowadzone są praktyki wakacyjne dla studentów IV roku farmacji.

Skip to content