Imienny wykaz osób udzielających świadczenia:

Kierujący oodziałem: Lekarz Marzena Żak – specjalista w zakresie psychiatrii

Lekarze Oddziału:

 • Lekarz Andrzej Tandeck – specjalista w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Gabriela Tomaszewska – specjalista w zakresie psychiatrii, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych;
 • Lekarz Magdalena Klecha  – specjalista w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Marta Konofalska – specjalista w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Barbara Pietrkiewicz – lekarz rezydent w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Mikołaj Parchimowicz – lekarz rezydent w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Paulina Trawka – lekarz rezydent w zakresie psychiatrii

Psycholodzy:

 • mgr Justyna Wendorff – neuropsycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień
 • mgr Magdalena Gryka– psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji
 • mgr Marta Sieg– psycholog
 • mgr Beata Semanicka– psycholog
 • mgr Olga Krogulewska– psycholog

Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Jacek Hernik

Pracownik socjalny– pielęgniarka Ewa Jar

Sekretarki medyczne:

 • Urszula Łukianiuk
 • Urszula Ewczyńska

Tel. 067 263 22 33 wew. 488

Szpital Powiatowy w Złotowie udziela świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Poradnia mieści się w budynku oddziału psychiatrycznego.

Centrum Zdrowia Psychicznego – Oddział Psychiatryczny Dzienny

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji w warunkach oddziału całodobowego, a wskazana jest u nich rehabilitacja lub krótkoterminowa terapia po pobycie w oddziale stacjonarnym lub pomoc w związku z kryzysem psychologicznym bądź diagnozą w warunkach obserwacji dla potrzeb Poradni Zdrowia Psychicznego.

Do podstawowych zadań Oddziału należy:

 • obserwacja stanu psychicznego pacjenta, diagnoza oraz leczenie,
 • stosowanie metod leczniczych trudnych do przeprowadzenia w domu, a nie wymagających, całodobowej stałej opieki,
 • pomoc pacjentom w adaptacji do środowiska po stacjonarnej hospitalizacji,
 • rozwijanie umiejętności społecznych i poprawa funkcjonowania społecznego,
 • readaptacja pacjenta bez utraty kontaktu ze środowiskiem,
 • rozwijanie umiejętności praktyczno-technicznych potrzebnych w codziennym życiu,
 • wsparcie grupy osób z podobnymi trudnościami.

Warunki przyjęcia do Oddziału:

 • do przyjęcia w Oddział Dzienny kwalifikuje lekarz psychiatra w ramach prowadzonego leczenia w Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Powiatowego w Złotowie, ustalając z pacjentem termin przyjęcia
Skip to content