Kierujący oddziałem: dr n. med. Iwona Kielan – Gumna, Specjalista Pediatrii, Specjalista Pulmonologii Dziecięcej, Alergolog

e-mail: kier.dzieciecy@szpital.zlotow.pl 

Lekarze oddziału:

  • Lekarz Pikuła Zygmunt – specjalista w zakresie pediatrii i alergologii
  • Lekarz Andrzej Jarosz – lekarz pediatra
  • Lekarz Mariusz Bondziul  lekarz pediatra, neonatolog
  • Lekarz Rozalia Muzioł –  w trakcie specjalizacji w zakresie pediatrii

Pielęgniarka Oddziałowa: mgr Ewa Dobak – specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
tel. 67 263-22-33 wew. 352

e-mail: oddz.dzieciecy@szpital.zlotow.pl

Dyżurka pielęgniarek: tel. 67 263-22-33 wew. 421
Gabinet lekarski: tel. 67 263-22-33 wew. 426
Pacjenci: tel. 67 263-22-33 wew. 411
Sekretarka medyczna: Setlak Agnieszka

Oddział Dziecięcy liczy 15 łóżek umieszczonych w 7 salach chorych, w tym 2 izolatki z węzłem sanitarnym i sala intensywnego nadzoru wyposażona w nowoczesny sprzęt monitorujący. Każde dziecko może przebywać stale z jednym z rodziców lub opiekunów. W części sal istnieje możliwość korzystania przez rodziców z łóżka lub fotelokozetka. Na miejscu jest świetlica z dużym telewizorem i kącik do zabaw małych dzieci. Rodzice mają do dyspozycji osobną kuchenkę.

W oddziale leczymy wszystkie schorzenia wieku dziecięcego, w tym przede wszystkim choroby układu oddechowego, przewodu pokarmowego, układu moczowego, nieprawidłowości okresu noworodkowego i różne zakażenia. W razie potrzeby korzystamy z konsultacji i wsparcia kolegów z kliniki pediatrii uniwersytetu medycznego w Poznaniu. W postępowaniu diagnostycznym i leczniczym kierujemy się zasadami medycyny opartej na faktach (Evidence-Based Medicine, EBM), szczególną uwagę zwracając na bezpieczeństwo pacjenta i racjonalność farmakoterapii. Dysponujemy sprzętem niezbędnym do zapewnienia nowoczesnego leczenia (kardiomonitory, pulsoksymetry, pompy strzykawkowe, inhalatory, inkubatory i lampy do fototerapii) oraz stałym dostępem do badań obrazowych (RTG, USG, tomografia komputerowa powyżej 6 roku życia, pracownia endoskopowa dla starszych dzieci). Wykonujemy diagnostykę radiologiczną układu moczowego (USG, urografia), EKG w tym zakładanie Holtera, (holterowskie ekg i ciśnienia tętniczego ). Dobra obsługa laboratoryjna pozwala nam na prowadzenie kompleksowej diagnostyki rozszerzonej o testy alergologiczne, badania mikrobiologiczne i bakteriologiczne.

Lekarze i pielęgniarki pracujące na oddziale biorą corocznie czynny udział w licznych zjazdach, sympozjach i szkoleniach. Pacjenci mogą korzystać z bezpłatnego „telefonu do mamy” oraz z sali zabaw. Naszą stałą kadrę stanowi 3 lekarzy (3 specjalistów pediatrii, lekarzy dyżurujących o specjalności: pediatra alergolog, pediatra onkolog, pediatra-neonatolog) oraz 11 doświadczonych pielęgniarek z kursem specjalizacyjnym pediatrycznym.

Skip to content