Imienny wykaz osób udzielających świadczenia:

Kierujący oddziałem Lekarz Marzena Żak – specjalista w zakresie psychiatrii

Lekarze Oddziału:

 • Lekarz Andrzej Tandeck – pecjalista w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Gabriela Tomaszewska – specjalista w zakresie psychiatrii, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych;
 • Lekarz Magdalena Klecha  – specjalista w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Marta Konofalska – specjalista w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Paulina Trawka – lekarz rezydent w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Barbara Pietrkiewicz – lekarz rezydent w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Mikołaj Parchimowicz – lekarz rezydent w zakresie psychiatrii

Psycholodzy:

 • mgr Justyna Wendorff – neuropsycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień
 • mgr Magdalena Gryka– psycholog
 • mgr Marta Sieg– psycholog
 • mgr Beata Semanicka– psycholog
 • mgr Olga Krogulewska– psycholog

Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Jacek Hernik

Pracownik socjalny– pielęgniarka Ewa Jar

Sekretarki medyczne:

 • Urszula Łukianiuk
 • Urszula Ewczyńska

Do podstawowych zadań oddziału należy:

– diagnozowanie zaburzeń spowodowanych zespołem abstynencyjnym w przebiegu nadużywania  lub uzależnienia od alkoholu

– wykonywanie niezbędnych badań laboratoryjnych i obrazowych

– włączenie odpowiedniego leczenia farmakologicznego mającego na celu zlikwidować objawy zespołu abstynencyjnego i zapobiec ewentualnym powikłaniom

– leczenie powikłań zespołu abstynencyjnego takiego jak majaczenie, napady drgawkowe, halucynoza, inne

– psychoedukacja odnośnie nadużywania i uzależnienia od alkoholu

– wspieranie i motywowanie do podjęcia dalszej terapii uzależnień

– hospitalizacja trwa najczęściej 10 dni

– istnieje możliwość ustalenia terminu przyjęcia do Oddziału Terapii Uzależnień w Piecewie i w przypadku wolnych miejsc gwarantujemy transport do w/wym. ośrodka w dniu wypisu z OLAZA (czas terapii w ośrodku trwa 6 tygodni).

Warunki przyjęcia do oddziału:

– posiadanie skierowania lekarskiego

– kwalifikacji do przyjęcia na oddział przeprowadza lekarz Izby Przyjęć

– w przypadku braku miejsc w oddziale prowadzona jest lista osób oczekujących, z wyznaczeniem przyjęcia na konkretny dzień.

Skip to content