Zarządzenie nr 139/2021 Polityka antykorupcyjna Szpitala w Złotowie

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2- wzór  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4

Zarządzenie nr 137/2021 Regulamin Zgłoszeń Naruszeń Szpitala w Złotowie

 

Polityka antykorupcyjna

Informator antykorupcyjny

Instrukcja zgłaszania sytuacji o znamionach korupcyjnych

Informator antykorupcyjny- Dodatek dot. zamówień publicznych

Skip to content