Imienny wykaz osób udzielających świadczenia:

Kierujący oddziałem: Lekarz Marzena Żak – specjalista w zakresie psychiatrii

Lekarze Oddziału:

 • Lekarz Andrzej Tandeck – specjalista w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Gabriela Tomaszewska – specjalista w zakresie psychiatrii, specjalista w zakresie chorób wewnętrznych;
 • Lekarz Magdalena Klecha  – specjalista w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Marta Konofalska – specjalista w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Magda Godlewska – lekarz rezydent w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Barbara Pietrkiewicz – lekarz rezydent w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Mikołaj Parchimowicz – lekarz rezydent w zakresie psychiatrii
 • Lekarz Paulina Trawka – lekarz rezydent w zakresie psychiatrii

Psycholodzy:

 • mgr Justyna Wendorff – neuropsycholog kliniczny, specjalista terapii uzależnień
 • mgr Magdalena Gryka– psychoterapeutka w trakcie procesu certyfikacji
 • mgr Marta Sieg– psycholog
 • mgr Beata Semanicka– psycholog
 • mgr Olga Krogulewska– psycholog

Pielęgniarz Oddziałowy: mgr Jacek Hernik

Pracownik socjalny– pielęgniarka Ewa Jar

Sekretarki medyczne:

 • Urszula Łukianiuk
 • Urszula Ewczyńska

Tel. 067 263 22 33 wew. 488

Szpital Powiatowy w Złotowie udziela świadczeń na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

Centrum Zdrowia Psychicznego – Poradnia Zdrowia Psychicznego – Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

W ramach Poradni Zdrowia Psychicznego został utworzony Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny.

Punktu Zgłoszeniowo–Koordynacyjnego (PZK) pracuje od poniedziałku do piątku w godz. 8-18. Nie jest wymagane skierowanie ani wcześniejsza rejestracja. Wykwalifikowany personel (psycholog, pielęgniarka, terapeuta ew. lekarz psychiatra) udziela informacji, co do możliwych form pomocy, odpowie na pytania, skieruje do odpowiedniej instytucji bądź opracuje indywidualny plan opieki dostosowany do aktualnych potrzeb zdrowotnych.

Główne zadania Punktu Zgłoszeniowo- Koordynacyjnego to:

 • udzielanie informacji dotyczących zasad działania CZP, możliwości uzyskania odpowiednich form pomocy, a także miejsc uzyskania świadczeń i niezbędnego wsparcia z zakresu pomocy społecznej;
 • przeprowadzenie wstępnej oceny potrzeb zdrowotnych osób zgłaszających się po pomoc oraz uzgodnienie wstępnego planu postępowania pomocowego;
 • udzielanie możliwego wsparcia w zakresie zgłaszanych potrzeb zdrowotnych ;
 • uzgodnienie terminu przyjęcia i wskazanie miejsca uzyskania niezbędnej pomocy w przypadkach pilnych (nie później niż 72 godziny od zgłoszenia);
 • udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Kierujący Centrum Zdrowia Psychicznego: lek. Marzena Żak + zespół doświadczonych lekarzy, pielęgniarek i terapeutów zajęciowych.

Telefony:

437 – Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

307 – Rejestracja

Skip to content