Kierujący Oddziałem AiIT: lekarz Jacek Gęsicki – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Lekarze oddziału:

 • lekarz Joanna Tomaszewska-Adamek, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii-z-ca kierującego Oddziałem AiIT
 • lekarz Lidia Purol– lekarz anestezjolog
 • lekarz Dorota Grosser – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lekarz Arkadiusz Królikowski- specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • dr n. med. Marcin Owczarek– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • dr n. med. Edyta Romatowska– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • dr n. med. Małgorzata Cyran– specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Koordynator oddziału AiIT: Maria Świątek – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Telefon:

 • Oddział: tel. 67 263-22-33,
 • gabinet lekarski wew. 327,
 • kierownik oddziału wew. 424,
 • dyżurka piel. wew. 316

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii został przeniesiony 23.02.2012 r. do nowego budynku, który powstał w ramach rozbudowy Szpitala Powiatowego. Nowa lokalizacja oddziału umożliwiła zwiększenie liczby stanowisk intensywnej terapii oraz poprawiła warunki leczenia pacjentów. Wyposażenie w sprzęt medyczny jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i spełnia wszystkie wymagania dla tego typu oddziału.

W ramach OA i IT znajdują się obszary:

 • anestezjologii z 3 stanowiskami znieczulenia, wyposażonymi w aparaturę medyczną umożliwiającą pełny zakres monitorowania podstawowych funkcji życiowych
 • nadzoru poznieczuleniowego z 4 stanowiskami dla pacjentów po dokonanych zabiegach operacyjnych
 • oddziału intensywnej terapii z 6 stanowiskami wyposażonymi w sprzęt monitorujący i podtrzymujący funkcje życiowe
 • Wykonywane procedury w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii:
 • badanie przed znieczuleniem, ocena stanu klinicznego i wybór postępowania anestezjologicznego
 • znieczulenie do zabiegów operacyjnych i diagnostycznych, nagłych i planowanych ( znieczulenie ogólne złożone, ogólne dożylne, analgosedacja, znieczulenie podpajęczynówkowe, zewnątrzoponowe, blokada nerwów obwodowych)
 • nadzór nad pacjentem po znieczuleniu
 • leczenie bólu pooperacyjnego
 • resuscytacje krążeniowo-oddechowe w ramach zespołu reanimacyjnego we wszystkich oddziałach szpitalnych
 • zakładanie linii żylnej centralnej
 • kaniulacja tętnic obwodowych
 • pomiar ośrodkowego ciśnienia żylnego
 • tracheostomia przezskórna
 • monitorowanie hemodynamiczne metodą nieinwazyjną
 • bronchofiberoskopia
 • tomografia komputerowa
 • badania mikrobilogiczne
 • żywienie dojelitowe i pozajelitowe
 • terapia chorych w stanie zagrożenia życia
 • leczenie nerkozastępcze
 • współpraca z zespołami transplantologii

Personel medyczny oddziału stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz wykwalifikowana kadra pielęgniarska, zapewniająca wysokospecjalistyczną, kompleksową pielęgnację. Profesjonalizm i zaangażowanie oraz duża wrażliwość na potrzeby chorych gwarantuje najwyższą jakość świadczeń medycznych.

Skip to content