Szpital jest dysponentem 3 Zespołów Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego – specjalistyczny (1)  i podstawowych (2), które realizują działania ratownicze na terenie powiatu złotowskiego w ramach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. Miejsca stacjonowania karetek znajdują się w Złotowie, Jastrowiu, Okonku.
Zespoły Ratownictwa Medycznego zapewniają całodobową gotowość do realizowania wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych.
Zespoły wyjazdowe karetek wysyłane są przez dyspozytorów medycznych CPR, które znajduje się w Poznaniu.

KIEDY I JAK PRAWIDŁOWO WEZWAĆ POGOTOWIE RATUNKOWE – 999/112
Według przepisów przedstawionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego lub wizyta na szpitalnym oddziale ratunkowym (w skrócie SOR) powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w stanach nagłych.

Kiedy należy zadzwonić po karetkę:

 • utrata przytomności
 • zaburzenia świadomości
 • wypadek komunikacyjny
 • drgawki, nagły
 • ostry ból w klatce piersiowej
 • zaburzenia rytmu serca
 • nasilona duszność, nagły
 • ostry ból brzucha
 • uporczywe wymioty
 • zwłaszcza z domieszką krwi
 • masywny krwotok z dolnego odcinka przewodu pokarmowego
 • masywny krwotok z dróg rodnych
 • gwałtownie postępujący poród
 • ostre i nasilone reakcje uczuleniowe (wysypka, duszność) będące efektem zażycia leku
 • ukąszenia czy użądlenia przez jadowite zwierzęta
 • zatrucia lekami
 • środkami chemicznymi czy gazami
 • rozległe oparzenia, udar cieplny
 • wyziębienie organizmu
 • porażenie prądem
 • podtopienie lub utonięcie
 • agresja spowodowana chorobą psychiczną
 • dokonana próba samobójcza
 • upadek z dużej wysokości
 • rozległa rana, będąca efektem urazu
 • urazy uniemożliwiające samodzielne poruszanie się

Nie należy wzywać karetki ani jechać na SOR, gdy potrzebujemy:

 • wizyty lekarskiej
 • kiedy stan naszego zdrowia nie jest zagrożony i nie wymaga natychmiastowej interwencji medycznej
 • wizyty kontrolnej w związku z wcześniej rozpoczętym leczeniem
 • recepty na stosowane stale leki w związku ze schorzeniem przewlekłym
 • rutynowego zaświadczenia o stanie zdrowia
 • skierowania do specjalisty
 • badań dodatkowych i konsultacji specjalistycznych, zaleconych przez lekarza leczącego
 • zwolnienia lekarskiego
 • wniosku do ZUS
 • skierowania do sanatorium oraz wszelkich innych zaświadczeń i druków medycznych, które wystawiane są przez lekarza rodzinnego w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej

W wymienionych powyżej przypadkach należy zgłosić się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak wezwać karetkę
Gdy dzwonimy na pogotowie, to: przede wszystkim zachowajmy spokój!, dzwonimy pod numer alarmowy: 112 lub 999, po zgłoszeniu się dyspozytora podajemy:

 • dokładne miejsce zdarzenia (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
 • powód wezwania
 • co się stało (czy poszkodowany oddycha, rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
 • kto potrzebuje pomocy (dane osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, obejmujące w miarę możliwości: imię, nazwisko, płeć i wiek)
 • kto wzywa pogotowie (nasze imię i nazwisko, numer telefonu, w przypadku, gdy dzwoniącą osobą jest krewny informację o stopniu pokrewieństwa)
 • odpowiadajmy dokładnie na wszystkie pytania dyspozytora, nawet jeśli wydają się nam one bezsensowne czy błahe. To właśnie na podstawie naszych odpowiedzi dyspozytor podejmie decyzję o wysłaniu karetki pogotowia.

Źródło: NFZ, szpitale-polskie.pl

Skip to content