SZPITAL POWIATOWY im. A. SOKOŁOWSKIEGO w ZŁOTOWIE

SPIS   TELEFONÓW   NA  ODDZIAŁACH   I  INNYCH   KOMÓRKACH

tel. 67-263-22-33

 

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

425 – kierujący oddziałem

462 – pielęgniarka oddziałowa

452 – gabinet lekarski

498 – sekretariat

349 – izba przyjęć

320 – dyżurka pielęgniarek (strona A)

460 – dyżurka pielęgniarek (strona B)

450 – dyżurka pielęgniarek (strona C)

343 – telefon do pacjentów (strona A)

495 – telefon do pacjentów (strona B)

494 – telefon do pacjentów (strona C)

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY Z PODODDZIAŁEM NOWORODKÓW

449 – lekarz kierujący oddziałem ginekologiczno-położniczym

457 – pielęgniarka oddziałowa

442 – gabinet lekarski

456 – sekretariat

453 – dyżurka pielęgniarek położnych

455 – telefon do pacjentek położniczych

451 – dyżurka pielęgniarek ginekologicznych

435 – telefon do pacjentek ginekologicznych

446 – lekarz kierujący pododdziałem noworodków

463 – dyżurka pielęgniarek noworodkowych

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY 

429 – lekarz kierujący

438 – pielęgniarka oddziałowa

409 – gabinet psychologa

333 – gabinet psychologa

486 – gabinet lekarski

332 – gabinet lekarski

358 – gabinet lekarski

488 – sekretariat

417 – dyżurka lekarska nocna po 1500

491 – dyżurka pielęgniarek str. męska

416 – dyżurka pielęgniarek str. żeńska

402 – dyżurka terapii zajęciowej

342 – dyżurka pielęgniarek str. żeńska II odcinek

306 – dyżurka pielęgniarek str. męska II odcinek

448 – dyżurka oddziału dziennego

406 – dyżurka oddziału detoksykacyjnego

404 – telefon do pacjentów psychiatria żeńska

418 – telefon do  pacjentów psychiatria męska

408 – pracownik socjalny

SZPITALNY  ODDZIAŁ  RATUNKOWY

436 – gabinet lekarski

500 – pielęgniarka oddziałowa

419 – dyżurka ratowników

330 – dyżurka pielęgniarek SOR

470 – sekretariat

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY  I ODDZIAŁ MEDYCYNY PALIATYWNEJ

475 – lekarz kierujący

350 – pielęgniarka oddziałowa

401 – dyżurka pielęgniarek

302 – telefon do pacjentów

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY

427 – lekarz kierujący

493 – pielęgniarka oddziałowa

412 – gabinet lekarski

422 – sekretariat

423 – dyżurka pielęgniarek str. żeńska

428 – dyżurką pielęgniarek str. męska

490 – telefon do pacjentów str. żeńska

337 – telefon do pacjentów str. męska

ODDZIAŁ DZIECIĘCY

426 – lekarz kierujący / gabinet lekarski

357 – pielęgniarka oddziałowa

497 – sekretariat

421 – dyżurka pielęgniarek

411 – telefon do pacjentów

ODZIAŁ  ANESTEZJOLOGII  I I NTENSYWNEJ  TERAPII

424 – lekarz kierujący

327 – gabinet lekarski

316 – dyżurka pielęgniarek

PRACOWNIE:

489 – gabinet kierownika RTG i TK

459 – technicy (stanowisko techników RTG przy o.WEW)

492 – RTG łącznik (w budynku chirurgii)

318 – rejestracja PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)

407 – pracownia diagnostyki sonograficznej i endoskopowej

 

ODDZIAŁ  TERAPII UZALEŻNIEŃ  PIECEWO

67-266-40-63

REHABILITACJA

303 – rejestracja

304 – kierownik

 

APTEKA

310 – kierownik

431 – pracownicy apteki

 

LABORATORIUM

314 – kierownik

312 – bakteriologia i mikrobiologia

300 – serologia

473 – sekretariat

 

PROSEKTORIUM

413 – technik

tel. kom. 604-640-891

PORADNIE

311 – Poradnia Chirurgiczna

311 – Poradnia Chirurgii Onkologicznej

328 – Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

348 – Poradnia Endokrynologiczna

352 – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

325 – Poradnia Kardiologiczna

307 – Poradnia leczenia uzależnień

339 – Poradnia Otolaryngologiczna

348 – Poradnia Pulmonologiczna

348 – Poradnia Reumatologiczna

307 – Poradnia Zdrowia Psychicznego

ADMINISTRACJA

472 – Dyrektor

465 – Sekretariat dyrektora

480 – Zastępca Dyrektora do spraw medycznych

301 – Zastępca Dyrektora do spraw ekonomicznych

485 – Pielęgniarka Naczelna

305 – Pielęgniarka Epidemiolog

336 – Sekcja Płac

334 – Koordynator Księgowości

340 – Dział Księgowości

454 – Radca Prawny

481 – Kierownik Sekcji Kadr

482 – Sekcja Kadr

483 – Kasa

445 – Kierownik Sekcji Informatyki, Analiz i Statystyki Medycznej

432 – Sekcja Informatyki, Analiz i Statystyki Medycznej

484 – Informatycy

420 – Kierownik Sekcji Infrastruktury i Logistyki

444 – Sekcja Infrastruktury i Logistyki

322 – Inspektor ds. Obronności i Inspektor p.poż.i BHP

405 – Magazyn

464 – Kuchnia

496 – Kuchnia Mleczna

319 – Dietetyczka

359 – Koordynator Poradni Przyszpitalnych

329 – Specjalista ds. Zamówień Publicznych

331 – Koordynator Sekretarek Medycznych/Praktyki

 • 425 – kierujący oddziałem
 • 462 – pielęgniarka oddziałowa
 • 452 – gabinet lekarski
 • 498 – sekretariat
 • 349 – izba przyjęć
 • 320 – dyżurka pielęgniarek (strona A)
 • 460 – dyżurka pielęgniarek (strona B)
 • 450 – dyżurka pielęgniarek (strona C)
 • 343 – telefon do pacjentów (strona A)
 • 495 – telefon do pacjentów (strona B)
 • 494 – telefon do pacjentów (strona C)
 • 449 – lekarz kierujący oddziałem ginekologiczno-położniczym
 • 457 – pielęgniarka oddziałowa
 • 442 – gabinet lekarski
 • 456 – sekretariat
 • 453 – dyżurka pielęgniarek położnych
 • 455 – telefon do pacjentek położniczych
 • 451 – dyżurka pielęgniarek ginekologicznych
 • 435 – telefon do pacjentek ginekologicznych
 • 446 – lekarz kierujący pododdziałem noworodków
 • 463 – dyżurka pielęgniarek noworodkowych
 • 429 – lekarz kierujący
 • 438 – pielęgniarka oddziałowa
 • 488 – sekretariat
 • 417 – dyżurka lekarska nocna po 15:00
 • 491 – dyżurka pielęgniarek str. męska
 • 416 – dyżurka pielęgniarek str. żeńska
 • 402 – dyżurka terapii zajęciowej
 • 342 – dyżurka pielęgniarek str. żeńska II odcinek
 • 306 – dyżurka pielęgniarek str. męska II odcinek
 • 448 – dyżurka oddziału dziennego
 • 406 – dyżurka oddziału detoksykacyjnego
 • 404 – telefon do pacjentów psychiatria żeńska
 • 418 – telefon do  pacjentów psychiatria męska
 • 408 – pracownik socjalny

436 – gabinet lekarski
500 – pielęgniarka oddziałowa
419 – dyżurka ratowników
330 – dyżurka pielęgniarek SOR
470 – sekretariat

475 – lekarz kierujący
350 – pielęgniarka oddziałowa
401 – dyżurka pielęgniarek
302 – telefon do pacjentów

427 – lekarz kierujący
493 – pielęgniarka oddziałowa
412 – gabinet lekarski
422 – sekretariat
423 – dyżurka pielęgniarek str. żeńska
428 – dyżurką pielęgniarek str. męska
490 – telefon do pacjentów str. żeńska
337 – telefon do pacjentów str. męska

426 – lekarz kierujący / gabinet lekarski
357 – pielęgniarka oddziałowa
497 – sekretariat
421 – dyżurka pielęgniarek
411 – telefon do pacjentów

424 – lekarz kierujący
327 – gabinet lekarski
316 – dyżurka pielęgniarek

489 – gabinet kierownika RTG i TK
459 – technicy (stanowisko techników RTG przy o.WEW)
492 – RTG łącznik (w budynku chirurgii)
318 – rejestracja PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
407 – pracownia diagnostyki sonograficznej i endoskopowej

303 – rejestracja
304 – kierownik

310 – kierownik
431 – pracownicy apteki

314 – kierownik
312 – bakteriologia i mikrobiologia
300 – serologia
473 – sekretariat

311 – Poradnia Chirurgiczna/ Chirurgii Onkologicznej
328 – Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
348 – Poradnia Endokrynologiczna
352 – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
325 – Poradnia Kardiologiczna
307 – Poradnia leczenia uzależnień
339 – Poradnia Otolaryngologiczna
348 – Poradnia Pulmonologiczna/ Reumatologiczna
307 – Poradnia Zdrowia Psychicznego

472 – Dyrektor
465 – Sekretariat dyrektora
480 – Zastępca Dyrektora do spraw medycznych
301 – Zastępca Dyrektora do spraw ekonomicznych
485 – Pielęgniarka Naczelna
305 – Pielęgniarka Epidemiolog
336 – Sekcja Płac
334 – Kierownik Księgowości
340 – Dział Księgowości
454 – Radca Prawny
481 – Kierownik Sekcji Kadr
482 – Sekcja Kadr
483 – Kasa
445 – Kierownik Sekcji Informatyki, Analiz i Statystyki Medycznej
432 – Sekcja Informatyki, Analiz i Statystyki Medycznej
484 – Informatycy
420 – Kierownik Sekcji Infrastruktury i Logistyki
444 – Sekcja Infrastruktury i Logistyki
322 – Inspektor ds. Obronności i Inspektor p.poż.i BHP
405 – Magazyn
464 – Kuchnia
319 – Dietetyczka
359 – Koordynator Poradni Przyszpitalnych
329 – Specjalista ds. Zamówień Publicznych
331 – Koordynator Sekretarek Medycznych/Praktyki

67-263-35-02 lub wew. 346

67-266-40-63

413 – technik

tel. kom. 604-640-891

Skip to content